Naus ramaderes vaquí

NAUS RAMADERES VAQUÍ: EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA METALICA.

NAU RAMADERA DE 492 M2

Naus ramaderes vaquí:

 • ESTRUCTURA i COBERTA (executats en obra)
 • Perfils d’ acer laminat soldat de bigues, pilars, corretges de coberta, i plaques ancoratge, 492,0 m ² planta
 • Coberta de xapa prelacada de 0,6 mm de gruix de xapa i amb 6 ordides de 40 mm de cant, 507,6 m ²
 • Rematada del carener amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm de gruix i 62 cm de desenvolupament màx.., 30,0 ml
 • Tancament de façanes amb placa prefabricada de formigó pretensat de 15 cm, 95,5 m ²

Fonamentació i solera nau ramadera:

 • Formigó de neteja H10 de 100 kg/cm2 de resistència a compressió i 10 cmm de gruix, 9,9 m3
 • Acer corrugat de qualitat B500S formant parelles o bigues riostres, col·locat a les rases de fonamentació, 1.513,7 kg
 • Muntatge plaques ancoratge de pilars i encamillat perquè no es moguin o desplacin durant el formigonat, 16,0 ud
 • Formigó per armar H25 (250 kg/cm2 de resistència), abocament i vibrat en rases de fonamentació, 76,4 m3
Hipòtesis considerades naus ramaderes vaquí:
 • Dimensions exteriors:
 • Ample de la nau 0,20 + 16,40 + 0,20 m. Llargària 30,00 m. Alçada de coberta (a cara exterior de pilar) 4,70 m.
 • Localitat Vallcebre. Alçada topogràfica 1242 m. Zona climàtica 2. Càrrega de neu 217 kg/m².
 • Nau oberta (o marquesina) des d’un punt de vista del vent, situada en zona eòlica C, i amb grau d’aspror
  de l’ entorn tipus 2 que es correspon amb una plana com les de Castella La Manxa.
Estructura ramadera:
 • Estructura resolta amb marcs rígids. Considerada com a aïllada des d’ un punt de vista del foc.
 • Coberta a 2 aigües. Pendent del 12% o 7 °. Alçada del triangle del carener o hastial 0.98 m.
 • Separació entre pòrtics centrals 5,00 m. I separació entre pilars testers 8,20 m.
 • El sistema d’ estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic amb cartelles de cant aprox. 43 cm.
 • Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE-HEA, i bigues de coberta amb perfils tipus IPE-HEA.
 • Pilars testers tipus IPE-HEA i bigues testeres tipus IPE-HEA.
 • Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 3,75 m (només puntualment).
 • A més alçada lliure més baixa a les corretges de coberta 4,47 m. Alçada central lliure a bigues 5,09 m.
 • Alçada central lliure a les corretges de coberta 5,45 m. (Totes mesures aproximades).

Naus ramaderes

ALTES OBRES REALITZADES

Naus ramaderes econòmiques

NAUS RAMADERES, ELS MILLORS PREUS DE TOT ESPANYA Naus ramaderes econòmiques 2022 a FORPOL li valorem pressupost sense compromís l'assessorem perquè tingui la millor nau ramadera

Magatzem agrícola preu

PREU CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM AGRÍCOLA Magatzem agrícola preu, pressupost i assessorament pels nostres experts per a la construcció del seu magatzem agrícola, veure les nostres obres.

Preu nau agrícola

PREU NAU AGRÍCOLA: EXECUCIÓ D' ESTRUCTURA METALICA. NAU AGRÍCOLA DE 294 M ² El convidem a veure les nostres obres construïdes a tot Espanya. No et pots perdre les nostres millors ofertes en naus.

Granja Avícola

Subministrament d' ESTRUCTURA METÀL·LICA laminada cargolada Construcció de granges amb estructura metàl·lica al millor preu El convidem ha veure algunes granges construïdes Demana pressupost sense compromís

Preu nau ramadera

SUBMINISTRAMENT D' ESTRUCTURA METÀL·LICA LAMINADA CARGOLADA I GALVANITZADA. NAU RAMADERA A MAÓ (ILLES BALEARS) Construcció de naus ramaderes econòmiques a tot Espanya. FORPOL empresa líder en la construcció de naus per a vaquí. Preu nau ramadera
Magatzem agrari 01

Magatzem agrari

MAGATZEM AGRICOLA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA Magatzem agrari a Lleida construcció de naus agrícoles amb estructura metàl·lica i tancament de prefabricat de formigó +INFO

Pressupost online