OK 4720 PRECOMUR (1)

Mur Prefabricat Precomur

INFORMACIÓ TÈCNICA PRECOMUR: MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ.

MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES PRECOMUR

llegir més

Mur Prefabricat Precomur:

Nou sistema de mur prefabricat constituït per dues lloses de formigó armat d’egruix 5 cm, separades per tres gelosies que donen forma al sandvitx prefabricat i el fa rígid per manipular-lo

A més de constituir els cables que suportaran la pressió del formigonat i el vibrat (fins a 7 T/mi).

Pot treballar en mènsula per a murs de contenció de terres o dipòsits oberts, o encastatrecolzat per a murs de soterranis a l’edificació.

A més cada panell es munta de forma independent a la resta, i calen 4 falques de fusta i un puntal de doble efecte, que serveix per empènyer o recollir el prefabricat per aplomar-lo.

AVANTATGES DEL MUR PRECOMUR

llegir més

El constructor no ha de tenir en dipòsit costosos panells d’encofrat, ni tampoc ha de renovar el tauler de fusta: els panells, reduint l’impacte mediambiental.

Es col·loca mitjançant gruatorre o auto grua, directament des del camió.

Amb aquest sistema es redueix un 59 o 60% el temps de l’execució d’un mur amb encofrat convencional. Mur Prefabricat Precomur

AMPLADA MUR PRECOMUR

llegir més

L’amplada estàndard és de 1’2 m, encara que per a remats també es fabriquen més estrets.

De la mateixa manera, la coronació es fabrica amb inclinació per formar aletes o arracades.

El gruix del mur varia en funció de l’alçada, com e=0,10*h, així com per exemple, el mur clàssic de soterrani de garatges d’habitatges d’uns 3 m d’alçada lliure tindrà 30 cm de gruix; en canvi, un mur de contenció de 6 m de altura tindrà 60 cm.

ALÇADA MÀXIMA DEL MUR PRECOMUR

llegir més

La altura de fabricació màxima pot arribar a ser de 10 m.

El prefabricat i el interior son de formigó H-25.

El ferro és del tipo B500S.

Els recobriments, perquè es tracta d’un panell prefabricat en factoria. són de 2 cm.

Des d’un punt de vista estructural, el mur resultant és totalment monolític ja que la presència de formigó in situ entre dos prefabricats contigus garanteix la transmissió d’esforços transversals de manera sorprenent. Mur Prefabricat Precomur

APLICACIONS MUR PRECOMUR

llegir més

Molt adequat per a terrenys amb perill de despreniments, ja que l’operari no ha d’accedir al trasdós del mur per muntar els plafons.

El sistema disposa de mènsules de formigonat que es col·loquen penjant només per una cara dels panells prefabricats.

  • Murs de contenció de terras.
  • Murs de soterrani per vivendas, naus industrials o centres comercials.
  • Murs de soterrani ejecutats a una cara.
  • Dipòsits i depuradores d’aigua (a diferència d’altres tipologies de mur prefabricat, queda massissat de manera contínua a l’obra).
  • Obra de fàbrica per a carreteres: pilars i aletes per a passades, pontons, galeries … Mur Prefabricat Precomur.

ALTRES PREFABRICATS DE FORMIGÒ

Experts en Pedra Natural

Comprar Pedra Natural d´alta qualitat al millor preu, La nostra pedra natural és perfecta per a una varietat d´aplicacions, incloent revestiments de façanes, murs de pedra natural, i pedres per revestir parets. Si estàs buscant comprar pedra natural, ets al lloc correcte.
Mur Nervat.Portada Forpol

Mur Prefabricat Nervat: Una Solució Òptima per a la Contenció de Terres

Casetes de Formigó 07

Casetes de Formigó

CASETES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 2.022 Construcció de Casetes de Formigó prefabricat des de 8.500 €. Muntem la seva caseta en un sol dia. Veure les nostres obres construïdes

Prellosa Termacol

INFORMACIÓN TÉCNICA TERMACOL: PRELOSA ALIGERADA DE HORMIGÓN La placa Termacol és un tipus de placa semiprefabricada que, reunint els avantatges de la prefabricació, amb la consegüent disminució de temps en l'execució de l'obra, aporta una solució al suport sobre les bigues. +info

Placa Alveolar

INFORMACIÓ TÈCNICA PLACA ALVEOLAR: La placa alveolar és un element prefabricat de formigó pretensat, amb superfície plana i gruix constant, alleugerit mitjançant orificis continus a la placa anomenats alvèols, que redueixen el pes de l'element. +info

Blocs de formigó LEGO

INFORMACIÓ TÈCNICA BLOCS DE FORMIGÓ TIPUS LEGO Aquests blocs de formigó només necessiten una superfície ben anivellada i compactada per a l'inici de muntatge (per començar a treballar). Gràcies a les seves grans dimensions, es pot construir qualsevol element en poques hores i immediatament després sotmetre'l a les càrregues per a les quals hagi estat dissenyat.

Pressupost online