Forpol-Estructuras

Política de privadesa

La privacidad es de gran importancia para FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. y queremos mantener una actitud abierta y transparente al tratar sus datos personales.

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la LOPDGDD 3/2018 del 5 de diciembre relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que:

Responsable del tractament de les vostres dades personals

FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. és el responsable del tractament de les dades personals que vostè ens proporciona i es responsabilitza de les dades personals esmentades d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Responsable: FORPOL ESTRUCTURAS, S.L.

CIF: B25636044

Dirección Postal: C. Quarteres,nº 2, 2º1º – 43420 Santa Coloma de Queralt, TARRAGONA (SPAIN)

Teléfono de contacto: 977 881 287

Correo Electrónico: comercial@forpol.com

Almacenamiento de datos

Les dades que recopilem sobre vostè s’emmagatzemen dins de l’Espai Econòmic Europeu («EEE»).

Comunicació de dades

No passem mai, venem ni intercanviem les seves dades personals amb terceres parts alienes al grup FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. Les dades que s’enviïn a tercers, s’utilitzaran únicament per oferir-vos els nostres serveis. Us detallarem les categories de tercers que accedeixen a les vostres dades per a cada activitat de tractament específica.

En cada tractament específic de dades personals recopilades sobre vostè, us informarem si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per subscriure un contracte, i si està obligat a facilitar les dades personals, així com de les possibles conseqüències de no facilitar aquestes dades.

Dret d’accés:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Podeu contactar amb FORPOL ESTRUCTURES, S.L. que us remetrà les dades personals que tractem sobre vostè per email. 

Dret de portabilitat:

Sempre que FORPOL ESTRUCTURES, S.L. processeu les vostres dades personals a través de mitjans automatitzats en base al vostre consentiment oa un acord, teniu dret a obtenir una còpia de les vostres dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica transferida al vostre nom oa un tercer. S’hi inclouran únicament les dades personals que vostè ens hagi facilitat.

Dret de rectificació:

Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals si són inexactes, incloent-hi el dret a completar dades que figurin incompletes. 

Dret de supressió:

Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de qualsevol dada personal seva tractada per FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. en qualsevol moment, excepte en les situacions següents:

 • té un assumpte pendent amb el Servei d’atenció al client
 • se sospita o està confirmat que ha utilitzat incorrectament els nostres serveis en els darrers quatre anys

Dret d’oposició al tractament de dades sobre la base de l’interès legítim:

Vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals sobre la base de l’interès legítim de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. qui no seguirà tractant les dades personals tret que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control:

Si considera que FORPOL ESTRUCTURES, S.L. tracta les seves dades de manera incorrecta, pot contactar amb nosaltres. També té dret a presentar una queixa davant de l’autoritat de protecció de dades competent.

Dret a la limitació en el tractament:

Vostè té dret a sol·licitar que FORPOL ESTRUCTURES, S.L. limiteu el tractament de les vostres dades personals en les següents circumstàncies:

 • si vostè s’oposa al tractament de les seves dades sobre la base de l’interès legítim de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. haurà de limitar qualsevol tractament d’aquestes dades en espera de la verificació de l’interès legítim.
 • si reclama que les seves dades personals són incorrectes, FORPOL ESTRUCTURES, S.L. ha de limitar qualsevol tractament d’aquestes dades fins que se’n verifiqui la precisió.
 • si el tractament és il·legal, podreu oposar-vos que s’eliminin les dades personals i, en el seu lloc, sol·licitar la limitació del seu ús.
 • si FORPOL ESTRUCTURES, S.L. ja no necessita les dades personals, però vostè les necessita per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Exercici de drets:

Ens prenem molt seriosament la protecció de dades i, per això posem a la vostra disposició el correucomercial@forpol.es  per a sol·licituds en relació amb els drets abans esmentats.

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control:

Si considera que FORPOL ESTRUCTURES, S.L. tracta les seves dades de manera incorrecta, pot contactar amb nosaltres. També té dret a presentar una queixa davant de l’autoritat de protecció de dades competent.

Actualitzacions del nostre Avís de Privadesa:

És possible que hàgim d’actualitzar el nostre Avís de Privadesa. L’última versió de l’Avís de Privadesa està sempre disponible al nostre lloc web. Comunicarem qualsevol canvi material a l’Avís de Privadesa, per exemple, la finalitat del tractament de les vostres dades personals, la identitat del Responsable o els seus drets.

Avís de privadesa en sorteigs i promocions

¿Per què utilitzem les vostres dades personals?

Tractarem les vostres dades personals quan participeu en els nostres concursos. Les seves dades personals seran utilitzades per FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. per contactar amb els participants sobre qüestions del concurs, abans i després d’un esdeveniment, per identificar els participants, comprovar-ne l’edat, contactar amb els guanyadors o lliurar i seguir el lliurament de premis.

¿Quin tipus de dades personals tractem?

Tractarem les següents categories de dades personals:

 • informació de contacte com: nom, adreça, correu electrònic i número de telèfon
 • edat
 • informació proporcionada al sorteig/promoció

¿Qui té accés a les vostres dades personals?

Enviem les vostres dades a les empreses que gestionen les promocions i les encarregades de l’enviament dels premis, que les utilitzen únicament per oferir-vos els serveis esmentats prèviament.

Quina és la base legal per processar el tractament de les vostres dades personals?

El processament tractament de les vostres dades personals es basa en el seu consentiment quan decideix participar en un concurs.

Dret a retirar-ne el consentiment:

Teniu dret a retirar el vostre consentiment al tractament de les vostres dades personals en qualsevol moment. En fer-ho, FORPOL ESTRUCTURES, S.L. no us podrà oferir els serveis esmentats prèviament.

Durant quant de temps guardem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades personals durant 90 dies, des de la finalització del concurs.

POLÍTICA DE XARXES SOCIALS

1. IINFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES ALLOTJADES A LA PÀGINA OFICIAL DE FORPOL ESTRUCTURES, S.L. , A LA XARXA SOCIAL

De conformitat al deure informació establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) FORPOL ESTRUCTURES, S.L. , d’ara endavant el Responsable vol posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privadesa i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu.

2. DADES DE MENORS D’EDAT O INCAPACES

L’accés i el registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i l’ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, el RESPONSABLE adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i l’ús d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE. aquest queda expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços i aquesta responsabilitat serà dels seus representants legals en cada cas.

3. IDENTIFICACIÓ DE LA RAÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DEL FITXER

L’usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social al Carrer Mare de Déu de Montserrat, 13, 43420 Santa Coloma de Queralt, TARRAGONA (SPAIN), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, sens perjudici dels tractaments de què és responsable l’entitat titular de la xarxa social on es troba la nostra pàgina oficial .

4. FINALITATS A què ES DESTINEN LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL, INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir-vos informació del RESPONSABLE, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel RESPONSABLE, per a la prestació correcta d’aquests serveis d’acord amb el que estableix aquesta política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les dades amb aquests fins, no l’haurà d’utilitzar ni proporcionar dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altres tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a aquesta política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, aquesta política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat dels quals li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

El RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualsevol contingut publicat per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

5.IDENTIFICACIÓ DELS DESTINATARIS RESPECTE DELS QUALS EL RESPONSABLE, TINGUI PREVIST LA REALITZACIÓ DE CESSIONS O COMUNICACIONS DE DADES

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial del RESPONSABLE, a la xarxa social podrà ser coneguda pels altres usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

El RESPONSABLE únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. ALTRES TERCERS PRESTADORS DE SERVEIS

El RESPONSABLE, adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb aquesta política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni daquells responsables als quals a través dhiperenllaços el RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7. QUALITAT DE LES DADES

El RESPONSABLE, adverteix a l’usuari que, tret de l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privadesa de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta.

8. DRETS QUE ASSISTEIXEN A L’INTERESSAT:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i la limitació o oposició al tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

9.UNA ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

El RESPONSABLE podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir-hi periòdicament a fi de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb el RESPONSABLE, a través de les següents adreces i dades de contacte:

FORPOL ESTRUCTURAS, S.L.
Carrer Mare de Déu de Montserrat, 13 – 43420 Santa Coloma de Queralt, TARRAGONA (SPAIN)

comercial@forpol.es

Així mateix, l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.