Magatzem agrari

CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM AGRARI A LLEIDA

EXECUCIÓ D’ESTRUCTURA METÀL·LICA LAMINADA SOLDADA NAU AGRÍCOLA A BARBENS (LLEIDA)

Magatzem agrari:

ESTRUCTURA, TANCAMENTS i COBERTA PER A MAGATZEM AGRARI (executats en obra).

llegir més
 • Acer laminat de bigues, pilars, corretges cub. i façanes, soldat, + plaques ancoratge,
 • Panell de coberta SW, 30 mm prelacat, PUR de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm,
 • Coberta de 2 adossats, amb xapa grecada prelacada 40 mm de greca i 0,6 mm de xapa,
 • Lucernaris de coberta de policarbonat cel·lular de 30 mm (6 % de coberta de la nau),
 • Lluernaris en faldons de façana de policarbonat cel·lular,

TANCAMENTS MAGATZEM AGRÍCOLA

 • Tancament d’hastials de panell SW, 35 mm prelacat, PUR de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm,
 • A més tancament de faldó de panell SW, 35 mm prelacat, PUR de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm,
 • Tancament lateral de placa alveolar prefabricada de formigó pretensat de 15 cm de gruix,
 • Rematada de carener amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm de desenvolupament màx.,
 • A més Rematada de coberta amb hastials, amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm desenvolupament màx.,
 • Rematada vora inferior de faldons amb tancament amb xapa plegada de 0,6 mm i 20 cm desenvolupament màx.,
 • També Rematada de cantonades de façanes, amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm desenvolupament màx.,
 • Canaló de xapa simple amb boques per a baixants. 80 cm de desenvolupament màxim.,
 • Baixant de canaló d’ alumini lacat de 333 mm de desenvolupament màx.,
 • 1 porta seccional manual de 5,77×5,5 m ²,
 • A més 1 porta abatible manual de 2,96×3,65 m ²,
 • 1 airejador estàtic de coberta allargat en carener,
 • Plànols i memòria d’ estructura visats per col·legi professional.

HIPÒTESIS CONSIDERADES DEL MAGATZEM AGRARI:

 • Dimensions exteriors: Ample 0,2 + 16 + 0,2 m. Llarg 30 m. Alçada de coberta (a cara ext.pilar) 7 m.
 • Dimensions adossats: Ample 5 m. Llarg 29,82 m. m. Alçada al ràfec en el pilar més baix 6,5 m.
 • Localitat Barbens. Alçada topogràfica 285 m. Zona climàtica 2. Càrrega de neu 55 kg/m².
 • Nau tancada, situada en zona eòlica C, i amb grau d’ aspror de l’ entorn tipus 2 que es correspon amb terreny rural pla sense obstacles. VENTS MOLT FORTS.
 • Estructura resolta amb marcs rígids, estant situada en zona no sísmica. Considerada com a aïllada des d’ un punt de vista del foc.
 • Coberta a 2 aigües. Pendent del 10% o 5,7 °. Alçada del triangle del carener o hastial 0,79 m.
 • Separació entre pòrtics centrals 5,96 m. I entre pilars testers 5,24 m.
 • El sistema d’ estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà gelosia de cant 0,84 m.

PORTICS I PILARS D’ UN MAGATZEM AGRARI

 • Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i gelosies amb perfils tipus L.
 • Pilars testers tipus IPE i bigues testeres tipus IPE.
 • Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 6,06 m (només puntualment).
 • A més Alçada lliure a corretges de la nau 6,9 m.
 • Alçada central lliure a gelosies 6,77 m. Alçada central lliure a corretges 7,69 m. (Totes aprox.)
 • Coberta amb corretges tipus Z i panell sandvitx de 30 mm. Corretges muntades per sobre de les bigues dels pòrtics.
 • S’ ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.
 • Alçada del tancament alveolar perimetral 3,6 m. Tancament encaixat entre les ales dels pilars.
 • Plaques d’ ancoratge de l’ estructura de coberta i les seves garrotes incloses en l’ acer de l’ estructura.
 • Fonamentació amb sabates aïllades, i amb solera necessàriament. Tensió admissible del terreny inicialment considerada 1,5 kg/cm².
 • Tot el càlcul de l’estructura es realitzarà complint rigorosament el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), així com amb els EC.- Eurocodis, i per a la fonamentació amb l’EHE.- Instrucció de Formigó Estructural.

Naus agrícoles prefabricades

MAGATZEM AGRICOLA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

ALTES OBRES REALITZADES

Nau agrícola barata

CONSTRUCCIÓ DE NAU AGRÍCOLA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA Pressupost d' execució d' ESTRUCTURA METÀLICA laminada cargolada

Nau agrícola

NAU AGRÍCOLA AMB TANCAMENT DE FORMIGÓ Naus agrícoles prefabricades Preus econòmics subministrades i muntades. Nau agrícola per guardar bestiar , maquinària, apers etc.

Preu nau agrícola

PREU NAU AGRÍCOLA: EXECUCIÓ D' ESTRUCTURA METALICA. NAU AGRÍCOLA DE 294 M ² El convidem a veure les nostres obres construïdes a tot Espanya. No et pots perdre les nostres millors ofertes en naus.

Nau agrícola en venda

CONSTRUCCIÓ DE NAU AGRÍCOLA DE 96 M ² No et pots perdre els nostres preus de nau agrícola en venda, A FORPOL trobaràs les millors ofertes de naus prefabricades!! + INFO

Preu m2 nau agrícola

KARTING CASTELLÓ D'EMPÚRIES (GIRONA) Preu m2 nau agrícola Entra per veure les nostres obres construïdes Els millors preus de tot Espanya Estructures Prefabricades barates.

Naus prefabricades agrícoles

LES MILLORS NAUS PREFABRICADES DEL 2022 AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA Construcció de Naus prefabricades agrícoles amb estructura metàl·lica i tancaments aïllat amb panell sandvitx, pídens pressupost a FORPOL

Pressupost online