Nau industrial a Illes Balears

CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL A ILLES BALEARS

ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NAUS INDUSTRIALS A BALEARS

Nau industrial a Illes Balears:

ESTRUCTURA, TANCAMENTS i COBERTA (executats en obra)

 • Perfils d’ acer laminat cargolat de bigues, pilars, corretges de coberta i façanes, i plaques ancoratge,
 • Panell de coberta sandvitx de 30 mm prelacat, nuc de poliuretà de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm, 206,3 m²
 • Lucernaris de policarbonat cel·lular de 30 mm, aïllant tèrmicament, ocupant un 5% de la coberta, 10,9 m²
 • Tancament de hastials de panell sandvitx, de 35 mm prelacat, PUR de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm, 273,9 m²
 • Tancament de façanes amb panell sandvitx de 35 mm prelacat, PUR de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm, 24,0 ml
 • Rematada del carener amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm de gruix i 62 cm de desenvolupament màx.., 18,0 ml
 • A més rematada de coberta amb hastials, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d’ esp. i 62 cm desenvolupament. màx.., 18,0 ml
 • I rematada de cantonades de façanes, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d’ esp. i 62 cm desenvolupament. màx.., 41,4 m ²
 • Forjat oficines amb xapa col·laborant i estructura de pilars i bigues, 216,0 m²

Hipòtesis considerades DE LA NAU INDUSTRIAL A ILLES BALEARS:

 • Dimensions exteriors: Ample de la nau 0,20 + 9,00 + 0,20 m. Llargària 24,00 m. Alçada de coberta (a cara exterior de
  pilar) 7,50 m.
 • Localitat Palma. Alçada topogràfica 32 m. Zona climàtica 5 . Càrrega de neu 28 kg/m².
 • Nau tancada des d’un punt de vista del vent, situada en zona eòlica C, i amb grau d’aspror de l’entorn tipus 4 que es correspon amb zona de cases al voltant (casc urbà), o bé altres naus industrials (polígon industrial), o bé arbres (un bosc).
 • Estructura resolta amb marcs rígids. Considerada com a aïllada des d’ un punt de vista del foc.
 • Coberta a 2 aigües. Pendent del 12% o 7 °. Alçada del triangle del carener o hastial 0.54 m.
 • Separació entre pòrtics centrals 6,00 m. I separació entre pilars testers 4,50 m.
 • El sistema d’ estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic amb cartelles de cant aprox. 26 cm.

PÒRTICS I PILARS DE LA NAU METÀL·LICA

 • Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i bigues de coberta amb perfils tipus IPE.
 • Pilars testers tipus IPE i bigues testeres tipus IPE.
 • Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 6,91 m (només puntualment).
 • Alçada lliure més baixa a les corretges de coberta 7,35 m.
 • A més alçada central lliure a bigues 7,67 m.
 • I alçada central lliure a les corretges de coberta 7,89 m. (Totes mesures aproximades).
 • Coberta amb corretges tipus Z i panell sandvitx de 30 mm.
 • Corretges muntades per sobre de les bigues dels pòrtics.
 • S’ ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.
 • Alçada del tancament perimetral de bloc de formigó fins a 3,50 m (per compte del client) resta panell sandvitx fins a 7.47 m. Tancament per l’ exterior dels pilars.
 • Plaques d’ ancoratge de l’ estructura de coberta, i les seves garrotes o perns, inclosos en l’ acer de l’ estructura.
 • Fonamentació amb solera necessàriament. Tensió admissible del terreny inicialment considerada 1.5 kg/cm².
 • Tot el càlcul de l’ estructura es realitzarà complint rigorosament amb el CTE.- Codi Tècnic de l’ Edificació espanyol, així com amb els EC.- Euro codis, i per a la fonamentació amb l’ EHE.- Instrucció de Formigó Estructural d’ Espanya. nau metàl·lica

ALTES OBRES REALITZADES

Nau industrial Barcelona

CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL A SANT CUGAT SESGARRIGUES Construcció de Nau industrial a Barcelona. A FORPOL l'assessorem en la construcció de la seva nau. Demana pressupost sense compromís
Nau industrial Mallorca 01

Nau industrial Mallorca

CONSTRUCCIÓ DE NAUS INDUSTRIALS A MALLORCA Construcció de nau industrial Mallorca i a tot Espanya Els millors preus a FORPOL, no et pots perdre el nostre mapa interactiu.

Nau Industrial a Tarragona

NAU INDUSTRIAL "ESCANER" AL PORT DE TARRAGONA Demani pressupost sense compromís a FORPOL Millors preus de tot Espanya Atenció Personalitzada per a tots els nostres clients

Construcció de naus industrials

NAU INDUSTRIAL AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A UN RENTACOTXES A SALT (GIRONA) Construcció de naus industrials amb estructura metàl·lica i tancaments mixtos, amb panells prefabricats de formigó i de panell sandvitx

Nau industrial a Illes Balears

ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NAUS INDUSTRIALS A BALEARS Construcció de Nau industrial a Illes Balears amb estructura metàl·lica i al millor preu d'Espanya Naus metàl·liques FORPOL. Demana pressupost

Nau Industrial a Girona

CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL EN AIGUAVIVA Construcció de nau Industrial a Girona amb estructura metàl·lica Tancament mixt: panell sandvitx i prefabricat de formigó. VEURE nau

Pressupost online