Muntatge d’ estructures metàl·liques

MUNTATGE DE NAUS AGRÍCOLES AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D’ ESTRUCTURES METÀL·LIQUES. NAU SECADERO LEÑA A OIARDO (ÀLAVA)

Muntatge d’ estructures metàl·liques:

ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA DE LA NAU:

 • Acer conformat galvanitzat de bigues, pilars, corretges coberta i façanes, cargolat, + plaques ancoratge,
 • Coberta de xapa prelacada de 0,6 mm de gruix de xapa i 40 mm de greca,
 • Tancament d’ hastials amb xapa prelacada de 40 mm i 0,6 mm d’ esp.xapa,
 • Tancament lateral amb xapa pre-galvanitzada i prelacada de 40 mm i 0,6 mm d’ esp.xapa,
 • Rematada de carener amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm de desenvolupament màxim,
 • A més Rematada de coberta amb hastials, amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm desenvolupament màxim,
 • Rematada de cantonades de façanes, amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm desenvolupament màxim,
 • Cargols i tendres de qualitat 8.8 de M12x48 mm de mitjana (a banda dels rosca-xapa),
 • Plànols i memòria d’ estructura visats per col·legi professional.

 

FONAMENTACIÓ NAU AGRÍCOLA (a executar pel client, amb aquestes quanties)

 • Formigó de neteja H10 en fonamentació de gruix 0,1 m, per a 2 m ³
 • Formigó per armar H25 abocament i vibrat en rases de fonamentació, 10 m ³
 • Muntatge plaques ancoratge de pilars i encamillat perquè no es moguin durant formigonat, 9 ud
 • Acer corrugat B500S col·locat en fonamentació, 176 kg

 

HIPÒTESIS CONSIDERES – MUNTATGE D’ESTRUCTURES METÀL·LIQUES:

 • Dimensions exteriors: Ample 0,2 + 10 + 0,2 m. Llarg 15 m. Alçada al ràfec 4 m.
 • Localitat Oiardo. Alçada topogràfica 630 m. Zona climàtica 1. Càrrega de neu 95 kg/m².
 • Nau oberta per algunes façanes, situada en zona eòlica C, i amb grau d’ aspror de l’ entorn tipus 3 que es correspon amb zona rural accidentada amb alguns obstacles aïllats com arbres o alguns edificis.
 • Estructura resolta amb marcs rígids, estant situada en zona no sísmica. Considerada com a aïllada des d’ un punt de vista del foc.
 • Coberta a 2 aigües. Pendent del 25% o 14 °. Alçada del triangle del carener o hastial 1,17 m.
 • Separació entre pòrtics centrals 4,86 m.
 • El sistema d’ estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic de perfil simple de cant àprox. 0,3 m.

PORTICS I PILARS PER AL MUNTATGE D’ ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

 • Pòrtics centrals amb pilars tipus C, i bigues de coberta amb perfils tipus C.
 • Els nusos de trobada entre pilars i bigues estaran reforçats amb triangles o “deltes”.
 • Pilars testers tipus C i bigues testeres tipus C.
 • Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 2,69 m.
 • A més Alçada lliure a corretges de la nau 3,89 m.
 • Alçada central lliure a bigues 4,4 m. Alçada central lliure a corretges 5,05 m. (Totes aprox.)
 • Coberta amb corretges tipus Z i xapa grecada de 40 mm.
 • S’ ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.
 • Alçada del tancament perimetral 3,96 m. Tancament muntat per l’ exterior dels pilars.
 • Sistema d’ ancoratge de pilars a fonamentació inclòs en l’ acer de l’ estructura.
 • Fonamentació amb solera necessàriament. Tensió admissible del terreny inicialment considerada 1,5 kg/cm².

 

Tot el càlcul de l’ estructura es realitzarà complint rigorosament amb el CTE.- Codi Tècnic de l’ Edificació, així com amb els EC.- Euro codis, i per a la fonamentació amb l’ EHE.- Instrucció de Formigó Estructural.

MUNTATGE D’ ESTRUCTURES METÀL·LIQUES PER A NAU AGRÍCOLA

 

 

 

ALTES OBRES REALITZADES

Nau agrícola barata

CONSTRUCCIÓ DE NAU AGRÍCOLA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA Pressupost d' execució d' ESTRUCTURA METÀLICA laminada cargolada

Nau agrícola

NAU AGRÍCOLA AMB TANCAMENT DE FORMIGÓ Naus agrícoles prefabricades Preus econòmics subministrades i muntades. Nau agrícola per guardar bestiar , maquinària, apers etc.

Estructures de ferro

ESTRUCTURES DE FERRO PER A MÒDULS D' OFICINES Estructures de ferro per a mòdul d' oficina naus prefabricades amb estructura metàl·lica, el convidem a veure el nostre mòdul per a oficines.

Nau agrícola en venda

CONSTRUCCIÓ DE NAU AGRÍCOLA DE 96 M ² No et pots perdre els nostres preus de nau agrícola en venda, A FORPOL trobaràs les millors ofertes de naus prefabricades!! + INFO

Fabricació d’estructures metàl·liques

FABRICACIÓ D' ESTRUCTURES METÀL·LIQUES PER A MERCABARNA Fabricació d'estructures metàl·liques 2022 Pídens pressupost sense compromís. Veure obres construïdes en forpol.es al millor preu.
Magatzem agrari 01

Magatzem agrari

MAGATZEM AGRICOLA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA Magatzem agrari a Lleida construcció de naus agrícoles amb estructura metàl·lica i tancament de prefabricat de formigó +INFO

Pressupost online