Preu mur blocs formigó

PREU DE MUR AMB BLOCS DE FORMIGÓ TIPUS FORPOL

CONSTRUCCIÓ DE BLOCS DE FORMIGÓ DE GRANS DIMENSIONS

Preu mur blocs formigó:

Blocs de formigó de grans dimensions i molt fàcils de col·locar.

Aquests blocs de formigó només necessiten una superfície ben anivellada i compactada per a l’inici de muntatge (per començar a treballar).

Gràcies a les seves grans dimensions, es pot construir qualsevol element en poques hores i immediatament després sotmetre’l a les càrregues per a les quals hagi estat dissenyat.

ESTALVI I PREU BLOCS FORMIGÓ

Al no necessitar fonamentacions per a la seva col·locació, estalviarem en la construcció entre un 40 – 50% en costos de moviments de terres, fonamentacions…

PREUS MURS BLOCS DE FORMIGÓ

ALTES OBRES REALITZADES

Blocs de formigó tipus lego preu

Blocs de formigó tipus lego preu per a la construcció de murs de contenció, murs sense necessitat de fonamentacions.

Preu mur blocs formigó

Blocs de formigó de grans dimensions i molt fàcils de col·locar. Sense necessitat de fonamentacions per a la seva col·locació, estalviarem en la construcció entre un 40 – 50% en costos de moviments de terres, fonamentacions...
Super bloques forpol

Super blocs Forpol

La robustesa d' aquestes peces autoportants genera murs que tenen la força i l' estabilitat de qualsevol paret d' obra però amb una gran diferència:

Mur de contenció amb blocs de formigó FORPOL

L'emmagatzematge de granels en naus agrícoles o ensitjats per a farratges (gra en naus agrícoles). Separació d'àrids, deixalles de fabricació, encenall fusta, pèl·let, diferents metalls, ferrades, etc. Marquesines Ramaderes, contraforts, naus industrials i construcció en general.

Blocs de formigó tipus Lego

Blocs de formigó tipus Lego només necessiten una superfície ben anivellada i compactada per a l'inici de muntatge (per començar a treballar). + INFO

Mur armat

CONSTRUCCIÓ DE MUR ARMAT PER A CASAL CÍVIC I OFICINA D' ATENCIÓ CIUTADANA Mur armat per a la construcció d' un casal cívic i oficines d' atenció ciutadana. Exemples d' obres amb mur per a contenció de terres

Murs de contenció carreteres

CONSTRUCCIÓ DE MURS PER A LA ATENCIÓ DE TERRES A TOT ESPANYA Construcció de Murs de contenció carreteres a tot Espanya, els millors preus del 2022 a FORPOL. Veure obres construïdes i detalls.

Pressupost online