Murs de contenció carreteres

CONSTRUCCIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ CARRETERES A BARCELONA

CONSTRUÏM MURS PER A LA ATENCIÓ DE TERRES A TOT ESPANYA

Murs de contenció carreteres:

MUR PREFABRICAT DE DOBLE CARA – PRECOMUR

 • Mur prefabricat, constituït per dues llasses de 5 cm paral·.
 • Els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment.
 • Formigó HA-25 a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l’ interior del prefabricat.
 • En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L.
 • Aquest s’ ajustarà a la norma EHE, EFHE, Eurocodi, NT d’ estructures i bibliografia del professor J.Calavera.
 • Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques + – 2 cm.

Costos i beneficis dels murs de formigó prefabricat

Què és un mur de formigó prefabricat?

 • Un mur de formigó prefabricat sol sortir a uns 150 €/m². consultar preu
 • El mur de formigó prefabricat també és un altre terme per als panells de formigó prefabricat.
 • Els murs de formigó prefabricat es construeixen amb materials de fàcil manteniment.
 • Per exemple, en lloc d’ usar morter tradicional o panells de terra sòlida, els sistemes de murs prefabricats utilitzen material abocat o bufat.
 • Els materials abocats funcionen bé en àrees on el sòl és sorrenc o descuidat.
 • D’ altra banda, els materials bufats funcionen millor en sòls lleugerament més resistents amb un major contingut d’ argila.
 • A més, un benefici clau del material bufat és que es pot instal·lar en qualsevol tipus de sòl.
 • El formigó es considera un dels materials més eficaços per proporcionar resistència a les forces que poden provocar danys en l’ estructura.
 • A més, la resistència a la tracció del formigó és una de les seves característiques úniques.
 • En enfortir la superfície de formigó, és capaç de resistir càrregues tant directes com induïdes.
 • Generalment, els suports de formigó es col·loquen a l’interior o l’exterior de la paret de maçoneria.

ALTES OBRES REALITZADES

Mur armat

CONSTRUCCIÓ DE MUR ARMAT PER A CASAL CÍVIC I OFICINA D' ATENCIÓ CIUTADANA Mur armat per a la construcció d' un casal cívic i oficines d' atenció ciutadana. Exemples d' obres amb mur per a contenció de terres
Preu mur formigó 01

Preu mur formigó

PREU MUR FORMIGÓ PREFABRICAT I FORJATS AMB PRELOSA FARLAP Preu mur formigó des de 100 €/m² els millors preus de tot Espanya Murs prefabricats de formigó a forpol.es Contacte amb nosaltres

Informació Precomur

INFORMACIÓ TÈCNICA PRECOMUR: MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ Tota la informació del mur PRECOMUR, Què és el mur de doble cara? Que preu té el mur Precomur? On comprar mur Precomur?

Mur soterrani

MUR SOTERRANI DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A LA CONSTRUCCIÓ D' HABITATGES: Construcció de mur soterrani a Barcelona. Preus i fitxes tècniques per a la construcció de murs prefabricats de formigó.

Murs de tancament prefabricats

PRECOMUR MURS DE TANCAMENT PREFABRICATS DE FORMIGÓ Construcció de murs de tancament prefabricats de formigó PRECOMUR per a habitatges i edificis. Contacti'ns per a més informació.

Mur de contenció

CONSTRUCCIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES: Construcció de mur de contenció de terres. a FORPOL trobem la millor solució als murs de contenció. Mur formigó, Muro Lego...

Pressupost online