Prelloses pretensades

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES AMB TERMACOL, PRELOSES PRETENSADES A LA GUÀRDIA (LLEIDA)

PLACA TERMACOL PRELOSA ALLEUGERIDA DE FORMIGÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE FORJATS

Preloses pretensades de formigó:

TERMACOL AUTOPORTANT:

  • Placa autoportant per a forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
  • Composta de dos nervis de formigó pretensat de doble T.
  • Amb un entre eix de 60 cm, units mitjançant panells de poliestirè expandit continu (sense pont tèrmic).
  • Formigó HP-35 / P / 12 / IIa resistència característica 35 N / mm2.
  • Acer pretensat I 1860 C I 1 de resistència característica 1.581 N / mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó HA-25 / B / 16 / IIa de 5 cm. De gruix amb la seva malla de repartiment.)
  • Placa prefabricada autoportant més lleugera del mercat.
  • Els dos nervis de formigó amb forma de doble T” donen la rigidesa i l’auto portabilitat de la placa.

Mesures de la prelosa pretensada:

  • Ample: Entre 1,2 ml i 0,6 ml essent el seu ample típic 1,2 ml
  • Longitud: Curricular segons la llum entre suports de l’ estructura
  • Cant: Es fabrica placa de tots els cants d’ acabat des de 24cm a 39cm

La prellosa
Termacol
està pensada per anar col·locada igual que un forjat unidireccional tradicional.

Així doncs, la part superior de la placa la acabarem amb una capa de compressió de 4 a 5 cm de gruix, i la part inferior, amb una capa de enguixat de 1,5 cm.

La placa Termacol és un tipus de placa semi-prefabricada que reunint els avantatges de la prefabricació, amb la consegüent disminució de temps en l’ execució de l’ obra.

A més aporta una solució en el suport sobre les bigues que permet deixar la part inferior de l’estructura totalment plana i llista per rebre l’econòmic enguixat (motiu pel qual l‘ acabat del poliestirè és ranurat).

Adreça de l’ obra: Av. Els Catalans – La Guàrdia, Lleida

ALTES OBRES REALITZADES

Prelloses alleugerides

PRELOSA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE FORJAT - EN FORPOL ESTRUCTURES SOM ESPECIALISTES EN PRELLOSES ALLEUGERIDES Construcció d' edificis amb prelloses alleugerides a tot Espanya Els millors preus del 2023 Veure les nostres més de 200 obres construïdes.

Prelloses

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELLOSA ALLEUGERIDA PER A 4 HABITATGES AÏLLATS: Disposem de preloses de formigó prefabricat per a forjats d'habitatges. Veure el nostre mapa interactiu amb més de 200 obres construïdes.

Forjat edifici

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS PER A EDIFICIS A TOT ESPANYA: Prelloses de formigó alleugerides i armades per a la construcció de forjat edifici. Forpol Estructuras, S.L. líder a Espanya en forjats per a edificis d'altura

Prellosa farlap

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELLOSES ALLEUGERIDES FARLAP I TERMACOL: Demaneu pressupost sense compromís Millors preus de tot Espanya Atenció Personalitzada per a tots els nostres clients

Forjat sanitari preu m2

FORJAT SANITARI PREU m2: Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació. Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.

Forjat de formigó

CONSTRUCCIÓ DE TOTS ELS FORJATS DE FORMIGÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'HOTEL VELA A BARCELONA Què és un forjat de formigó? Forjat de formigó amb prelosa Farlap per a l'hotel Vela. FORPOL empresa líder en forjats

Pressupost online