Prellosa farlap

HABITATGES I APARCAMENTS AMB PRELOSA FARLAP I PRELOSA TERMACOL A CALLDETENES (BARCELONA)

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELOSES ALLEUGERIDES FARLAP I TERMACOL

Prellosa farlap:

 • Plaques armades TERMACOL 3 + 21 per a forjat de 29 cm de gruix. 1.012,52 m ²
 • Plaques pretensades FARLAP II F-22-2 per a forjat de 30 cm. 345,66 m ²

PRELLOSA FARLAP ARMADA:

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.
 • Formigó HP-45/P/12/IIa resistència característica 45 N/mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H-25 / B / 16 / IIa de 5 cm. de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat .)
 • Plaques posades en obra sobre camió.
 • Tolerància dimensional de les plaques ± 2cm.

PRELLOSA TERMACOL ARMADA:

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Composta de dos nervis de formigó armat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units mitjançant panells de poliestirè expandit continu (sense pont tèrmic).
 • Formigó HA-25 / P / 16IIa resistència característica 25 N / mm2.
 • Acer B-500S de resistència característica 500 N / mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat.).
 • Plaques posades en obra sobre camió .tolerància dimensional de les plaques + – 2 cm.

Contacti amb el departament comercial de FORPOL ESTRUCTURAS

 • Un dels nostres assessors especialitzats en ” PRELLOSA FARLAP ” i li resoldrà tots els seus dubtes
 • Demani pressupost sense compromís a FORPOL
 • Millors preus de tot Espanya
 • Atenció Personalitzada per a tots els nostres clients
 • Tracte proper amb els clients, acompanyant-los en tot el procés i adaptant-nos a totes les situacions i necessitats.

EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB PRELOSA FARLAP PER A 12 HABITATGES I UN DESPATX AMB APARCAMENT SUBTERRANI.
Adreça: C/ Jaume Balmes 16-18 – Calldetenes, Barcelona

ALTES OBRES REALITZADES

Forjat unidireccional

QUE SÓN ELS FORJATS UNIDIRECCIONALS? Són aquells que s' uneixen o es recolzen a l' estructura a través de les vores, bigues i jàsseres. Les plaques autoportants van en una sola direcció. +info

Prellosa armada

CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES AMB PRELOSA ARMADA A BAGÀ (BARCELONA) Prelosa armada per a la construcció de 24 habitatges A FORPOL tenim els millors experts en preloses de formigó armat +INFO

Prellosa

EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB EL NOSTRE SISTEMA DE FORJATS AMB PLACA TERMACOL A BARCELONA Prelosa de formigó prefabricat, construcció de forjats a tot Espanya Els millors preus del 2022 veure informació tècnica TERMACOL

Farlap

CONSTRUCCIÓ D' HABITATGES AMB PRELOSA FARLAP: Construcció de forjats amb prelosa FARLAP per a habitatges, edificis... Informació Tècnica de la prelosa alleugerida Farlap. +INFO

Termacol

PREUS ECONÒMICS DE PRELLOSA ALLEUGERIDA I AUTOPORTANT TERMACOL Construcció de forjats amb prelloses alleugerides TERMACOL i prellosa FARLAP. FORPOL empresa líder a Espanya en la construcció de forjats

Forjat de formigó

CONSTRUCCIÓ DE TOTS ELS FORJATS DE FORMIGÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'HOTEL VELA A BARCELONA Què és un forjat de formigó? Forjat de formigó amb prelosa Farlap per a l'hotel Vela. FORPOL empresa líder en forjats

Pressupost online