Prelloses de formigó

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELLOSES DE FORMIGÓ PER A HABITATGES

CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS AMB PRELOSES A BELLPUIG (LLEIDA)

Prelloses de formigó:

 • Plaques pretensades FARLAP II F-22-2 per a forjat de 30 cm. 359,36 m ²
 • Plaques armades TERMACOL 3 + 21 per a forjat de 29 cm de gruix. 559,38 m ²

PRELLOSA DE FORMIGÓ ARMAT TERMACOL

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Composta de dos nervis de formigó armat de doble T
 • Amb un entre eix de 60 cm, units mitjançant panells de poliestirè expandit continu (sense pont tèrmic).
 • Formigó HA-25 / P / 16IIa resistència característica 25 N / mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N / mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment).

PRELLOSA DE FORMIGÓ ARMAT FARLAP

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.
 • Formigó HP-45/P/12/IIa resistència característica 45 N/mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons pla d’execució i una xapa de formigó H-25/B/16/IIa de 5 cm. De gruix amb la malla de repartiment).

Adreça: C/ Antoni Gaudí, – 25264 Vilanova de Bellpuig, Lleida

Contacte amb el departament comercial de FORPOL ESTRUCTURAS

 • Un dels nostres assessors especialitzats en “preloses de formigó” li resoldrà tots els seus dubtes
 • Demaneu pressupost sense compromís
 • Millors preus de tot Espanya
 • Atenció Personalitzada per a tots els nostres clients
 • Tracte proper amb els clients, acompanyant-los en tot el procés i adaptant-nos a totes les situacions i necessitats.

Llavors que esperes LLAMENOS per fer-li un pressupost sense compromís del seu forjat amb preloses alleugerides.

CONSTRUCCIÓ D’ HABITATGES AMB FORJATS AMB PRELLOSES DE FORMIGÓ.

ALTES OBRES REALITZADES

Prelloses pretensades

CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES AMB TERMACOL, PRELOSES PRETENSADES A LA GUÀRDIA (LLEIDA) Preloses pretensades per a la construcció de forjats per a habitatges. Necessites rapidesa en l'obra - els nostres forjats és la solució perfecta

Prellosa

EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB EL NOSTRE SISTEMA DE FORJATS AMB PLACA TERMACOL A BARCELONA Prelosa de formigó prefabricat, construcció de forjats a tot Espanya Els millors preus del 2022 veure informació tècnica TERMACOL

Prelloses alleugerides

PRELOSA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE FORJAT - EN FORPOL ESTRUCTURES SOM ESPECIALISTES EN PRELLOSES ALLEUGERIDES Construcció d' edificis amb prelloses alleugerides a tot Espanya Els millors preus del 2023 Veure les nostres més de 200 obres construïdes.

Prelloses armades

CONSTRUCCIÓ D' EDIFICI AMB PRELOSES ALLEUGERIDES A BARCELONA Construcció de preloses armades i alleugerides FARLAP i TERMACOL A FORPOL som especialistes en forjats per a habitatges i edificis.

Forjat Prelloses

CONSTRUCCIÓ DE 2 EDIFICIS PER A 10 HABITATGES AMB FORJAT PRELOSA Forjat prelosa - Construcció de forjats amb prelosa de formigó alleugerida No et pots perdre els nostres forjats del 2022

Forjat de prellosa

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELLOSA ALLEUGERADA TERMACOL: Construcció de forjat de l l lès. Preus i fitxes tècniques de forjats amb LLOSA TERMACOL La placa per a forjats més lleugera del mercat.

Pressupost online