Forjat Prelloses

FORJAT AMB PRELLOSA FARLAP I TERMACOL A ESPINELVES (GIRONA)

CONSTRUCCIÓ DE 2 EDIFICIS PER A 10 HABITATGES AMB FORJAT PRELOSA

Forjat prellosa:

 • M1 Plaques de Mur Prefabricat de 0,40 x 1,20 X 6,79 m. 669,70 m ²
 • M2 Plaques de Mur Prefabricat de 0,40 x 1,20 x 6,19 m. 240,96 m ²
 • Plaques armades TERMACOL 3 + 21 per a forjat de 29 cm de gruix. 1.484,40 m ²
 • Plaques pretensades FARLAP II F-22-4 per a forjat de 30 cm. 880,78 m ²

PRELLOSA TERMACOL PER A FORJAT

 • Placa autoportant per a forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Composta de dos nervis de formigó armat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units mitjançant panells de poliestirè expandit continu (sense pont tèrmic).
 • Formigó HA-25 / P / 16IIa resistència característica 25 N / mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N / mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment.

FORJAT PRELLOSA FARLAP

 • Placa autoportant per a forjat calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.
 • Formigó HP-45 / P / 12 / IIa resistència característica 45 N / mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N / mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H-25 / B / 16 / IIa de 5 cm. De gruix amb la seva malla de repartiment.

MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ

 • Mur prefabricat, constituït per dues llasses de 5 cm paral·.
 • Els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment.
 • Formigó HA-25 a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l’ interior del prefabricat.
 • En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. aquest s’ajustarà a la norma EHE, EFHE, Euro codi, NT d’estructures i bibliografia del professor J. Calavera.
 • Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques + – 2 cm.

FORJATS

ALTES OBRES REALITZADES

Prelloses pretensades

CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES AMB TERMACOL, PRELOSES PRETENSADES A LA GUÀRDIA (LLEIDA) Preloses pretensades per a la construcció de forjats per a habitatges. Necessites rapidesa en l'obra - els nostres forjats és la solució perfecta

Prelloses alleugerides

PRELOSA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE FORJAT - EN FORPOL ESTRUCTURES SOM ESPECIALISTES EN PRELLOSES ALLEUGERIDES Construcció d' edificis amb prelloses alleugerides a tot Espanya Els millors preus del 2023 Veure les nostres més de 200 obres construïdes.

Prelloses armades

CONSTRUCCIÓ D' EDIFICI AMB PRELOSES ALLEUGERIDES A BARCELONA Construcció de preloses armades i alleugerides FARLAP i TERMACOL A FORPOL som especialistes en forjats per a habitatges i edificis.

Prelloses de formigó

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELOSES DE FORMIGÓ PER A HABITATGES Construcció de forjats amb preloses de formigó a tot Espanya Tota la informació tècnica de preloses de formigó en forpol.es

Farlap

CONSTRUCCIÓ D' HABITATGES AMB PRELOSA FARLAP: Construcció de forjats amb prelosa FARLAP per a habitatges, edificis... Informació Tècnica de la prelosa alleugerida Farlap. +INFO

Prellosa farlap

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELLOSES ALLEUGERIDES FARLAP I TERMACOL: Demaneu pressupost sense compromís Millors preus de tot Espanya Atenció Personalitzada per a tots els nostres clients

Pressupost online