Prellosa de formigó

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELOSA DE FORMIGÓ FARLAP PER A HOTEL RURAL A (GIRONA)

CONSTRUCCIÓ D’ HOTEL RURAL CAN MOTAS A GIRONA. FORJAT FARLAP I MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PRECOMUR.

Prelosa de formigó:

 • FORJAT 1 Plaques pretensades FARLAP II F-25-3 per a forjat de 30 cm.
 • FORJAT 2 Plaques pretensades FARLAP II F-25-3 per a forjat de 30 cm.
 • I FORJAT 3 Plaques pretensades FARLAP II F-25-3 per a forjat de 30 cm.

MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PRECOMUR

 • Mur prefabricat, constituït per dues llasses de 5 cm paral·, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment.
 • Formigó HA-25 a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l’ interior del prefabricat.
 • En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L.
 • Aquest s’ ajustarà a la norma EHE, EFHE, Euro codi, NT d’ estructures i bibliografia del professor J.Calavera.
 • Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques + – 2 cm.

PRELLOSA DE FORMIGÓ PLACA FARLAP

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.
 • Formigó HP-45/P/12/IIa resistència característica 45 N/mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H-25 / B / 16 / IIa de 5 cm. De gruix amb la seva malla de repartiment.)

Per a més informació contacteu amb el nostre departament comercial i un dels nostres assessors experts en preloses de formigó l’ajudarà a resoldre tots els seus dubtes.

Llavors que esperes LLAMENOS per fer-li un pressupost sense compromís del seu forjat amb prelosa de formigó alleugerida i armada.

FORPOL ESTRUCTURES empresa especialitzada en forjats amb preloses de formigó.

ALTES OBRES REALITZADES

Prellosa alleugerida

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELLOSA ALLEUGERIDA I MUR PRECOMUR Construcció de forjats amb prelosa alleugerida i murs de formigó FORPOL. Els millors preus del 2022 demana el seu pressupost en forpol.es

Prellosa de formigó

CONSTRUCCIÓ D' HOTEL RURAL CAN MOTAS A GIRONA. FORJAT FARLAP I MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PRECOMUR Construcció d' edificis amb prellosa de formigó FORPOL ESTRUCTURES especialitzats en forjats de gran alçada

Prellosa armada

CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES AMB PRELOSA ARMADA A BAGÀ (BARCELONA) Prelosa armada per a la construcció de 24 habitatges A FORPOL tenim els millors experts en preloses de formigó armat +INFO

Prellosa

EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB EL NOSTRE SISTEMA DE FORJATS AMB PLACA TERMACOL A BARCELONA Prelosa de formigó prefabricat, construcció de forjats a tot Espanya Els millors preus del 2022 veure informació tècnica TERMACOL

Prellosa farlap

CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELLOSES ALLEUGERIDES FARLAP I TERMACOL: Demaneu pressupost sense compromís Millors preus de tot Espanya Atenció Personalitzada per a tots els nostres clients

Murs de formigó prefabricat

MURS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, PRELOSES FORMIGÓ Construcció de murs de formigó prefabricat per a contenció de terres. FORPOL empresa líder a Espanya en murs prefabricats de formigó.

Pressupost online