Nau prefabricada

NAU PREFABRICADA A SANTA MARIA DEL CAMÍ ( ILLES BALEARS )

ESTRUCTURA, TANCAMENTS i COBERTA DE LA NAU INDUSTRIAL

Nau prefabricada de 380 m ²:

 • Perfils d’ acer laminat cargolat de bigues, pilars, corretges de coberta i façanes, i plaques ancoratge,
 • Panell de coberta sandvitx de 30 mm prelacat, nucli de poliuretà de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm,
 • Lucernaris de coberta de policarbonat cel·lular de 30 mm (11 % de coberta de la nau),
 • Tancament de hastials de panell sandvitx, de 35 mm prelacat, PUR de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm,
 • I tancament de faldó amb panell sandvitx de 35 mm prelacat, PUR de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm,
 • Rematada del carener amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm de gruix i 62 cm de desenvolupament màx.,
 • A més rematada de coberta amb hastials, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d’ esp. i 62 cm desarr. màx.,
 • Rematada de cantonades de façanes i faldó amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d’ esp. i 62 cm desarr. màx.,
 • Canaló de xapa simple amb boques per a baixants,
 • 2 baixants pvc de 8 m.,

Hipòtesis considerades de la nau prefabricada construïda a les ( Illes Balears ):

 • Dimensions exteriors:
 • Ample de la nau 20,00 m. Llargària 19,00 m. Alçada de coberta (a cara exterior de pilar) 8,00 m.
 • Nau adossada en un tester a nau existent.
 • Localitat Santa Maria del Camí. Alçada topogràfica 129 m. Zona climàtica 5 . Càrrega de neu 32 kg/m².
 • Nau tancada des d’un punt de vista del vent, situada en zona eòlica C, i amb grau d’aspror de l’entorn tipus 4 que es correspon amb zona de cases al voltant (casc urbà), o bé altres naus industrials (polígon industrial), o bé arbres (un bosc).
 • Estructura resolta amb marcs rígids. Considerada com a aïllada des d’ un punt de vista del foc.
 • Coberta a 2 aigües. Pendent del 10% o 6 °. Alçada del triangle del carener o hastial 1.00 m.
 • Separació entre pòrtics centrals 9,50 m. I separació entre pilars testers 5,00 m.
 • El sistema d’ estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic amb cartelles de cant aprox. 36 cm.
 • Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i bigues de coberta amb perfils tipus IPE.
 • Pilars testers tipus IPE i bigues testeres tipus IPE.

Nau industrial

ALTES OBRES REALITZADES

Nau Industrial

Marquesina industrial

MARQUESINA PER A L' EXCAVACIÓ I PROTECCIÓ DE JACIMENTS ARQUEOLÒGICS. Tot el càlcul de l'estructura es realitza complint rigorosament el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), així com amb els EC.- Euro codis, i per a la fonamentació amb l'EHE.- Instrucció de Formigó Estructural.

Naus industrials

CONSTRUCCIÓ DE NAUS INDUSTRIALS A TOT ESPANYA Construcció de naus industrials al millor preu de tot Espanya. Veure les nostres obres construïdes en un mapa interactiu. FORPOL + info

Nau Industrial a Tarragona

NAU INDUSTRIAL "ESCANER" AL PORT DE TARRAGONA Demani pressupost sense compromís a FORPOL Millors preus de tot Espanya Atenció Personalitzada per a tots els nostres clients

Construcció de naus industrials

NAU INDUSTRIAL AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A UN RENTACOTXES A SALT (GIRONA) Construcció de naus industrials amb estructura metàl·lica i tancaments mixtos, amb panells prefabricats de formigó i de panell sandvitx

Nau industrial a Illes Balears

ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NAUS INDUSTRIALS A BALEARS Construcció de Nau industrial a Illes Balears amb estructura metàl·lica i al millor preu d'Espanya Naus metàl·liques FORPOL. Demana pressupost

Pressupost online