Naus industrials

CONSTRUCCIÓ DE NAUS INDUSTRIALS A TOT ESPANYA

EXECUCIÓ D’ESTRUCTURA METÀL·LICA LAMINADA SOLDADA,  INDUSTRIAL A MASQUEFA (BARCELONA).

Naus industrials:

ESTRUCTURA, TANCAMENTS i COBERTA DE LA NAU INDUSTRIAL.

 • Acer laminat de bigues, pilars, corretges cub. i façanes, soldat, + plaques ancoratge,
 • Panell de coberta SW, 30 mm prelacat, PUR de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm,
 • Lucernaris de coberta de policarbonat cel·lular de 30 mm (8 % de coberta de la nau),
 • Tancament d’hastials de panell SW, 35 mm prelacat, PUR de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm,
 • Tancament lateral SW, 35 mm prelacat, PUR de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm,
 • Rematada de carener amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm de desenvolupament màx. i silicona,
 • I Rematada de coberta amb hastials, amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm desarr.màx.,
 • Rematada de cantonades de façanes, amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm desarr.màx.,
 • Canaló de xapa simple amb boques per a baixants. 80 cm de desenvolupament màxim.,
 • Plànols i memòria d’ estructura visats per col·legi professional.

HIPÒTESIS CONSIDERADES: Naus industrials

 • Dimensions exteriors: Ample 14 m. Llarg 32,2 m. Alçada de coberta (a cara ext.pilar) 5 m.
 • Localitat Masquefa. Alçada topogràfica 258 m. Zona climàtica 2. Càrrega de neu 54 kg/m².
 • Nau oberta per algunes façanes, situada en zona eòlica C, i amb grau d’ aspror de l’ entorn tipus 4 que es correspon amb zona urbana, industrial o forestal.
 • Estructura resolta amb marcs rígids, i tenint-se en compte en el càlcul que està situada en zona SÍSMICA. Considerada com a aïllada des d’ un punt de vista del foc.
 • Coberta a 1 aigua. Pendent del 10% o 5,7 °. Alçada del triangle del carener o hastial 1,33 m.
 • Separació entre pòrtics centrals 6,34 m. I entre pilars testers 4,44 m.
 • El sistema d’ estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà gelosia de cant 0,8 m.
 • Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i gelosies amb perfils tipus L.

NAUS INDUSTRIALS PILARS

 • Pilars testers tipus IPE i bigues testeres tipus IPE.
 • Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 4,08 m (només puntualment).
 • Alçada lliure a corretges de la nau 4,88 m.
 • I Alçada més alta lliure a gelosies 5,33 m.
 • Alçada més alta lliure a corretges 6,21 m. (Totes aprox.)
 • Coberta amb corretges tipus Z i panell sandvitx de 30 mm.
 • Corretges muntades per sobre de les bigues dels pòrtics.
 • S’ ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.
 • Alçada del tancament perimetral 5,02 m.
 • Tancament muntat per l’ exterior dels pilars.
 • Plaques d’ ancoratge de l’ estructura de coberta i les seves garrotes incloses en l’ acer de l’ estructura.
 • Fonamentació i sòl sense cobrir amb solera, directament la terra o l’ asfalt. Tensió admissible del terreny inicialment considerada 1,5 kg/cm².

NAUS INDUSTRIALS

Tot el càlcul de l’estructura es realitza complint rigorosament el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), així com amb els EC.-Euro codis, i per a la fonamentació amb l’EHE.-Instrucció de Formigó Estructural. Es va tenir en compte la norma NCSR.- Norma de construcció sismorresistent, en estar en zona sísmica.

Francisco Llop Sa 

És una companyia l’ activitat de la qual és: Fabricació en sèrie peces fusteria, parc i estructura de fusta per a la construcció. La companyia Francisco Llop Sa realitza la seva activitat des de la següent direcció: Carrer la pedrosa (pg ind pedrosa), 21, Masquefa, província de Barcelona.

ALTES OBRES REALITZADES

Construcció nau industrial

CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL CLAUS EN MÀ Construcció nau industrial a Barcelona amb tancament de pedra natural No et pots perdre aquest impressionant acabat amb pedra natural

Construcció naus industrials

ELS BENEFICIS DE LA CONSTRUCCIÓ DE NAUS INDUSTRIALS PREFASBRICADES Construcció naus industrials al millor preu de tot Espanya Demana pressupost de la seva nau sense compromís en forpol.es

Venda de naus industrials

VENDA DE NAUS INDUSTRIALS A TOT ESPANYA 2021 Venda de naus industrials A FORPOL trobaràs una àmplia gamma de naus industrials al millor preu del 2021. DEMANAR PRESSUPOST

Fabricació de naus industrials

CONSTRUCCIÓ I FABRICACIÓ DE NAUS INDUSTRIALS A BARCELONA EXECUCIÓ D' ESTRUCTURA METÀL·LICA LAMINADA SOLDADA NAU INDUSTRIAL Fabricació de naus industrials a tot Espanya:

Construcció de naus industrials

NAU INDUSTRIAL AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A UN RENTACOTXES A SALT (GIRONA) Construcció de naus industrials amb estructura metàl·lica i tancaments mixtos, amb panells prefabricats de formigó i de panell sandvitx

Nau industrial a Illes Balears

ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NAUS INDUSTRIALS A BALEARS Construcció de Nau industrial a Illes Balears amb estructura metàl·lica i al millor preu d'Espanya Naus metàl·liques FORPOL. Demana pressupost

Pressupost online