Mur de soterrani

MUR DE SOTERRANI PRECOMUR I PRELOSA DE FORMIGÓ TERMACOL

CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES UNIFAMILIARS AMB MURS DE FORMIGÓ ARMAT I PRELOSES ALLEUGERIDES A LA LLACUNA – BARCELONA

Mur de soterrani:

CONSTRUCCIÓ DE MUR DE SOTERRANI PREFABRICAT D’ HORMIÓ

  • Mur prefabricat, constituït per dues llasses de 5 cm paral·, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
  • Amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment.
  • Formigó HA-25 a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l’ interior del prefabricat. En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. aquest s’ ajustarà a la norma EHE, EFHE, Euro codi, NT d’ estructures i bibliografia del professor J. Calavera.
  • Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques + – 2 cm.

PRELOSA TERMACOL ARMADA

  • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
  • Composta de dos nervis de formigó armat de doble té, amb un entre eix de 60 cm, units mitjançant panells de poliestirè expandit continu (sense pont tèrmic).
  • Formigó HA-25 / P / 16IIa resistència característica 25 N / mm2. Acer B-500S de resistència característica 500 N / mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H250 de 5 cm de gruix amb la seva malla de repartiment.)

Adreça: Passatge de Pujol, – 08779 La Llacuna, Barcelona

FORPOL ESTRUCTURES empresa especialitzada en murs soterrani.

A FORPOL podràs veure una àmplia gamma d’obres construïdes amb murs de formigó.

A més en el nostre mapa interactiu podràs accedir a més de 100 obres construïdes de manera fàcil i ràpida.

Per a més informació contacteu amb el nostre departament comercial i un dels nostres assessors experts en mur de soterrani l’ajudarà a resoldre tots els seus dubtes.

Des de FORPOL els volem presentar aquesta obra construïda:

4 Habitatges unifamiliars amb MURS soterrani de formigó armat i preloses de formigó alleugerides Població: La Llacuna Província de Barcelona.

ALTES OBRES REALITZADES

Mur armat

CONSTRUCCIÓ DE MUR ARMAT PER A CASAL CÍVIC I OFICINA D' ATENCIÓ CIUTADANA Mur armat per a la construcció d' un casal cívic i oficines d' atenció ciutadana. Exemples d' obres amb mur per a contenció de terres

Preu m3 mur formigó armat

PREU M3 MUR FORMIGÓ ARMAT - CONSTRUCCIÓ BARCELONA Preu m3 mur formigó armat - construcció de murs a tot Espanya, Veure detalls tècnics dels nostres murs de contenció demana pressupost

Preu mur de formigó armat

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PRELOSES DE FORMIGÓ I MUR DE FORMIGÓ ARMAT PRECOMUR Construcció de murs prefabricats de formigó Preu mur de formigó armat des de 100 €/m² Els millors preus de tot Espanya.

Informació Precomur

INFORMACIÓ TÈCNICA PRECOMUR: MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ Tota la informació del mur PRECOMUR, Què és el mur de doble cara? Que preu té el mur Precomur? On comprar mur Precomur?

Mur de contenció de terres

CONSTRUCCIÓ DE MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: Construcció de mur de contenció de terres. PRECOMUR Mur prefabricat, constituït per dues llosses de 5 cm paral·. +INFO

Mur de contenció

CONSTRUCCIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES: Construcció de mur de contenció de terres. a FORPOL trobem la millor solució als murs de contenció. Mur formigó, Muro Lego...

Pressupost online