Mur de contenció de terres

MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES PREFABRICAT DE FORMIGÓ I PRELLOSA FARLAP

CONSTRUCCIÓ DE MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A LLEIDA

Mur de contenció de terres:

 • Plaques de Mur Prefabricat de 0,30×4,15. 340 m ²

MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES:

 • Mur prefabricat, constituït per dues llasses de 5 cm paral·.
 • Els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació, amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment.
 • Formigó HA-25 a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l’ interior del prefabricat.
 • En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L.
 • Aquest s’ ajustarà a la norma EHE, EFHE, Euro codi, NT d’ estructures i bibliografia del professor J. Calavera.
 • Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques + – 2 cm.

PLACA FARLAP:

 • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
 • Es compon duna llosa inferior de 4cm quatre nervis pretesats amb revoltó de poliestirè incloses entre els nervis.
 • Formigó HP-45/P/12/IIa resistència característica 45 N/mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H-25 / B / 16 / IIa de 5 cm. De gruix amb la seva malla de repartiment a càrrec de la propietat .)
 • Plaques posades en obra sobre camió. Tolerància dimensional de les plaques ± 2cm.

Contacti amb el departament comercial de FORPOL ESTRUCTURAS

 • Un dels nostres assessors especialitzats en “mur de contenció de terres” i li resoldrà tots els seus dubtes
 • Demani pressupost sense compromís a FORPOL
 • Millors preus de tot Espanya
 • Atenció Personalitzada per a tots els nostres clients
 • Tracte proper amb els clients, acompanyant-los en tot el procés i adaptant-nos a totes les situacions i necessitats.

Edifici plurifamiliar entre mitgeres
Adreça: C/ 1 s/n i C/ 2 s/n – Guissona, Lleida

LES NOSTRES SOLUCIONS PER A MURS DE CONTENCIÓ

MUR DE CONTENCIÓ AMB BLOCS DE FORMIGÓ LEGO

MUR DE CONTENCIÓ AMB PRECOMUR

MUR DE CONTENCIÓ AMB ESCULLERA

ALTES OBRES REALITZADES

Mur de contenció amb blocs de formigó FORPOL

L'emmagatzematge de granels en naus agrícoles o ensitjats per a farratges (gra en naus agrícoles). Separació d'àrids, deixalles de fabricació, encenall fusta, pèl·let, diferents metalls, ferrades, etc. Marquesines Ramaderes, contraforts, naus industrials i construcció en general.
Mur de contenció de formigó armat 01

Mur de contenció de formigó armat

CONSTRUCCÍON DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT A GIRONA Construcció de Mur de contenció de formigó armat amb panells prefabricats PRECOMUR. A FORPOL tenim àmplia gamma de murs.
Mur de contenció detall

Mur de contenció detall

MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ PRECOMUR A GIRONA Mur de contenció detall, veure tots els detalls del mur de contenció PRECOMUR. A FORPOL trobaràs tota la informació de murs.

Preu mur contenció formigó armat

PREU MUR CONTENCIÓ FORMIGÓ ARMAT A BARCELONA Preu mur contenció formigó armat des de 100 €/m² Els millors preus de tot Espanya en forpol.es especialitzats en murs de contenció.

Mur de contenció

CONSTRUCCIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES: Construcció de mur de contenció de terres. a FORPOL trobem la millor solució als murs de contenció. Mur formigó, Muro Lego...

Mur de contenció prefabricat

MURS PER A LA CONTENCIÓ DE TERRES "PRECOMUR" I FORJATS AMB PRELOSES "TERMACOL I FARLAP": Construcció de Mur de contenció prefabricat de formigó armat per a habitatges unifamiliars. CLICK per a més informació

Pressupost online