Magatzem d’apers

CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM D’ APERS A TARRAGONA

MARQUESINA PER A APERS I PALLA A SARRAL (TARRAGONA)

Magatzem d’ ormejos:

ESTRUCTURA i COBERTA (executats en obra)

 • Acer laminat de bigues, pilars, i corretges coberta, soldat, + plaques d’ ancoratge, per a 443,6 m ² superf
 • Coberta de xapa prelacada de 0,6 mm de gruix de xapa i 40 mm de greca, 449,4 m ²
 • Rematada de careners, amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm de desenvolupament màx., 35,4 ml
 • Canaló de xapa simple amb boques per a baixants. 80 cm de desenvolupament màxim., 70,8 ml
 • Plànols i memòria d’estructura visats per col·legi professional per als 443,6 m² nau

FONAMENTACIÓ MAGATZEM D’APERS (a executar pel client, amb aquestes quanties)

 • Excavació sabates amb retro-excavadora (sense picar) i partint des de 69,2 m³
 • Formigó de neteja H10 en fonamentació de gruix 0,1 m, per a 7,7 m ³
 • Formigó per armar H25 abocament i vibrat en rases de fonamentació, 61,4 m ³
 • Muntatge plaques ancoratge de pilars i encamillat perquè no es moguin durant formigonat, 14 ud
 • Acer corrugat B500S col·locat en fonamentació, 1.149 kg

Hipòtesis considerades Magatzem d’ ormeigs:

 • Dimensions exteriors: Ample 12,54 m. Llarg 35,38 m. Alçada al ràfec 8,92 m.
 • Localitat Sarral. Alçada topogràfica 469 m. Zona climàtica 2. Càrrega de neu 68 kg/m².
 • Marquesina, amb laterals parcialment tancats, amb grau d’ obstrucció al pas de l’ aire del 90%, situada en zona eòlica C, i amb grau d’ aspror de l’ entorn tipus 3 que es correspon amb zona rural accidentada amb alguns obstacles aïllats com arbres o alguns edificis.
 • Estructura calculada per tancar amb blocs en tot el seu perímetre en el futur, i que la façana de blocs carregui sobre els pilars la força del vent lateral.
 • Estructura aporticada, tenint en compte en el càlcul que està situada en zona SÍSMICA.
 • Coberta a 2 aigües.
 • Pendent del 10% o 5,7 °. Alçada del triangle del carener o hastials 0,61 m.
 • Separació entre pòrtics centrals 7,03 m, i entre pilars testers 4,09 m.
 • El sistema d’ estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic amb cartelles.
 • Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE330, i bigues de coberta amb perfils tipus IPE.
 • Un pòrtic tester amb pilars tipus IPE240 a 4 m de separació al centre, i bigues testeres tipus IPE.

CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM AGRÍCOLA

 

ALTES OBRES REALITZADES

Magatzem agrícola preu

PREU CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM AGRÍCOLA Magatzem agrícola preu, pressupost i assessorament pels nostres experts per a la construcció del seu magatzem agrícola, veure les nostres obres.

Magatzem Agrícola

NAU AGRÍCOLA, ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA. Veure obres construïdes de Magatzem Agrícola a forpol.es Els millors magatzems amb estructura prefabricada de tot Espanya

Magatzem agrícola prefabricat

CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM AGRÍCOLA PREFABRICAT Construcció de Magatzem agrícola prefabricat, no et pots perdre el nostre mapa interactiu d'obres construïdes de magatzems agrícoles.
Magatzem agrari 01

Magatzem agrari

MAGATZEM AGRICOLA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA Magatzem agrari a Lleida construcció de naus agrícoles amb estructura metàl·lica i tancament de prefabricat de formigó +INFO

Magatzem Agrícola a Tarragona

MAGATZEM AGRÍCOLA PER A APERS AMB TANCAMENT DE BLOC DE FORMIGÓ I ESTRUCTURA METÀL·LICA Pòrtics centrals amb pilars tipus C, i bigues de coberta amb perfils tipus C. A més els nusos de trobada entre pilars i bigues estaran reforçats amb triangles o "deltes". Pilars nau agrícola, testers tipus C i bigues testeres tipus C. Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 2,99 m.

Magatzem Agrícola a Barcelona

CONSTRUCCIÓ DE NAU AGRÍCOLA CLAUS EN MÀ DE 600 m ² Construcció de magatzem Agrícola a Barcelona amb estructura metàl·lica i tancament de formigó. Naus FORPOL els millors preus d'Espanya

Pressupost online