Blocs de formigó tipus lego preu

AVANTATGES TÈCNICS DELS BLOCS DE FORMIGÓ TIPUS LEGO PREU

CONSTRUCCIÓ DE MURS AMB BLOCS TIPUS LEGO

Blocs de formigó tipus lego preu:

Llegir més
  • Bloc de grans dimensions, permet elevar ràpidament grans murs utilitzant un nombre reduït de peces.
  • Durabilidad. Un formigó HA-25 N/mm2 d’àrids seleccionats fa que els blocs mantinguin intactes les seves propietats de per vida, resultant gairebé impossible que les peces
  • s’ hagin de reemplaçar per trencament o desgast.
  • Resistència al foc REI 240. Aquesta és una qualitat molt important ja que de vegades els blocs poden ser utilitzats per apilar materials inflamables com rodes o fusta. Ancoratge ràpid gràcies al seu sistema de bulons inserits a la pròpia peça.
  • Sistema encadellat. És la característica més important del bloc ja que a més d’assegurar que les peces engarcen correctament, permet també aixecar els murs d’una manera ràpida i mecànica.
  • Personalización. Si ho desitja i sota demanda, les peces es poden oferir pintades amb el color que voleu o incloure sota relleu el logotip de la seva empresa.

SOLUCIONS INOVADORES DELS BLOCS LEGO

Blocs de formigó tipus lego preu:

Solucions innovadores en formigó que permeten dur a terme de manera més eficient, activitats relacionades amb la gestió i la protecció mediambiental.

Presentem blocs de grans dimensions FORPOL, aquests blocs són la seva versió de les peces conegudes popularment en altres països com «lego blocks».

Per les seves característiques constructives, els blocs són una veritable innovació ja que permeten aixecar murs extremadament robustos, aportant alhora una adaptabilitat i una mobilitat que l’ obra tradicional i altres prefabricats no podien oferir.

DESCARREGAR PREUS DELS BLOCS

PRESSUPOST ONLINE

ALTES OBRES REALITZADES

Blocs de formigó tipus lego preu

Blocs de formigó tipus lego preu per a la construcció de murs de contenció, murs sense necessitat de fonamentacions.

Preu mur blocs formigó

Blocs de formigó de grans dimensions i molt fàcils de col·locar. Sense necessitat de fonamentacions per a la seva col·locació, estalviarem en la construcció entre un 40 – 50% en costos de moviments de terres, fonamentacions...
Super bloques forpol

Super blocs Forpol

La robustesa d' aquestes peces autoportants genera murs que tenen la força i l' estabilitat de qualsevol paret d' obra però amb una gran diferència:

Mur de contenció amb blocs de formigó FORPOL

L'emmagatzematge de granels en naus agrícoles o ensitjats per a farratges (gra en naus agrícoles). Separació d'àrids, deixalles de fabricació, encenall fusta, pèl·let, diferents metalls, ferrades, etc. Marquesines Ramaderes, contraforts, naus industrials i construcció en general.

Blocs de formigó tipus Lego

Blocs de formigó tipus Lego només necessiten una superfície ben anivellada i compactada per a l'inici de muntatge (per començar a treballar). + INFO

Pressupost online