Alçada forjat sanitari

ALÇADA FORJAT SANITARI CONSTRUCCIÓ DE FORJATS AMB PRELOSA ALLEUGERIDA FARLAP

CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI AMB DOS SOTERRANIS I CINC PLANTES A BELLPUIG (LLEIDA)

Alçada forjat sanitari:

FARLAP PRELOSA DE FORMIGÓ PER A FORJATS SANITARIS

  • Placa autoportant per a sostre calculada en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació.
  • Es compon d’ una llosa inferior de 4cm quatre nervis pretensats amb bovedilla de polestirè incloses entre els nervis.
  • Formigó HP-45/P/12/IIa resistència característica 45 N/mm2, acer pretensat I 1860 C E1 de resistència característica 1.658 N/mm2. (Que s’han de complementar amb la col·locació de negatius segons plànol d’execució i una xapa de formigó H-25 / B / 16 / IIa de 5 cm. De gruix amb la seva malla de repartiment.)

Què són els forjats sanitaris?

  • Un forjat sanitari, és un forjat que serveix per millorar la neteja d’un habitatge.
  • S’anomenen “sanitaris” perquè antigament aquest tipus de forjats eren sinònim de cases netes.,
  • En primer lloc evitaven les humitats i per tant les malalties que aquesta solia carregar als ocupants d’un habitatge. (mohos, fongs…)
  • A més la finalitat fonamental d’un ” altura forjat sanitari ” és la d’evitar l’entrada d’humitats des del terreny fins a dins l’interior de la casa.
  • Això s’aconsegueix creant una petita cambra d’aire entre el terreny i el primer forjat de l’habitatge o edifici.
  • Aquesta cambra d’ aire ha d’ estar degudament ventilada per aconseguir que no s’ acumuli humitats dins d’ ella.

El forjat sanitari també serveix com:

Regulador de la temperatura.

A més no de la mateixa manera que les cambres d’ aire dels murs de formigó o tancaments.

La seva realitat és que ajuda a mantenir la calor dins de l’habitatge o edifici.

Ens hem de garantir que el primer forjat ” alçada forjat sanitari” aquest separat del terreny, prou com perquè un operari es pugui encabir arrossegant-se entre la terra i el forjat sanitari per poder garantir un manteniment.

EDIFICI AMB DOS SOTERRANIS I CINC PLANTES
Adreça: Bellpuig, Lleida

ALTES OBRES REALITZADES

Forjat unidireccional

QUE SÓN ELS FORJATS UNIDIRECCIONALS? Són aquells que s' uneixen o es recolzen a l' estructura a través de les vores, bigues i jàsseres. Les plaques autoportants van en una sola direcció. +info

Preu m2 forjat unidireccional

CONSTRUCCIÓ D' EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB FORJATS FARLAP, TERMACOL I MUR PREFABRICAT PRECOMUR Preu m2 forjat unidireccional, a FORPOL tenim els millors preus, contacti'ns i un dels nostres experts l'informarà. +INFO

Forjat d’ una casa

FORJAT PER A UNA COBERTA AMB PRELOSA ALLEUGERADA TERMACOL: Construcció de forjat d' una casa amb prellosa de formigó alleugerida TERMACOL. La placa prefabricada autoportant més lleugera del mercat.

Forjat lleuger transitable

FORJATS ALLEUGERATS PER A HABITATGES - AMB PRELOSA FARLAP I TERMACOL: Construcció de Forjat lleuger transitable per a un habitatge unifamiliar. Veure detalls dels nostres forjats transitables amb preloses

Forjats lleugers

FORJAT TERMACOL PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L' HABITAT SKY HOTEL & RESTAURANT: Forjats alleugerats per a la construcció d' hotels de molta alçada. Veure els nostres hotels construïts amb preloses alleugerides.

Forjat de formigó

CONSTRUCCIÓ DE TOTS ELS FORJATS DE FORMIGÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'HOTEL VELA A BARCELONA Què és un forjat de formigó? Forjat de formigó amb prelosa Farlap per a l'hotel Vela. FORPOL empresa líder en forjats

Pressupost online