Nau agrícola prefabricada preu

CONSTRUCCIÓ DE NAUS ECONÒMIQUES A TOT ESPANYA

EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA METÀL·LICA LAMINADA SOLDADA.

Nau agrícola prefabricada preu: CONTACTE

ESTRUCTURA, TANCAMENTS i COBERTA DE NAUS ECONÒMIQUES.

 • Perfils d’ acer laminat soldat de bigues, pilars, corretges de coberta i façanes, i plaques ancoratge,
 • Panell de coberta sandvitx de 30 mm prelacat, nuc de poliuretà de 40 kg/m³, xapes 0,4/0,4 mm,
 • Lucernaris de policarbonat cel·lular de 30 mm, aïllant tèrmicament, ocupant un 10% de la coberta,
 • Tancament d’ hastials amb xapa pregalvanitzada i prelacada de 40 mm i 0,6 mm de gruix de xapa,
 • Tancament de façanes amb xapa pregalvanitzada i prelacada de 40 mm i 0,6 mm de gruix de xapa,
 • Rematada del carener amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm de gruix i 62 cm de desenvolupament màx.,
 • A més rematada de coberta amb hastials, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d’ esp. i 62 cm desenvolupament màx.,
 • Rematada de cantonades de façanes, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d’ esp. i 62 cm desenvolupament màx.,
 • 1 porta abatible de xapa grecada prelacada de 0,6 mm de gruix de xapa, de 5×3.5 m ², amb subestructura,

 

HIPÒTESIS CONSIDERADES – NAU AGRÍCOLA PREFABRICADA PREU:

 • Dimensions exteriors: Ample de la nau 0,20 + 10,00 + 0,20 m. Llargària 20,00 m. Alçada de coberta (a cara exterior de pilar) 4,00 m.
 • Localitat Zambrana. Alçada topogràfica 456 m. Zona climàtica 2. Càrrega de neu 68 kg/m².
 • Nau tancada des d’ un punt de vista del vent, situada en zona eòlica C, i amb grau d’ aspror de l’ entorn tipus
 • 2 que es correspon amb una plana com les de Castella La Manxa.
 • Estructura resolta amb marcs rígids. Considerada com a aïllada des d’ un punt de vista del foc.
 • Coberta a 2 aigües. Pendent del 25% o 14 °. Alçada del triangle del carener o hastial 1.25 m.
 • Separació entre pòrtics centrals 6,67 m. I entre pilars testers 5,00 m.
 • El sistema d’ estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic amb cartelles de cant àprox. 0,22 m.

PÒRTICS I PILARS DE LA NAU AGRÍCOLA PREFABRICADA PREU

 • Pòrtics centrals amb pilars tipus IPE, i bigues de coberta amb perfils tipus IPE.
 • Pilars testers tipus IPE i bigues testeres tipus IPE.
 • Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 3,50 m (només puntualment).
 • I Alçada lliure més baixa a les corretges de coberta 3,82 m.
 • Alçada central lliure a bigues 4,89 m. Alçada central lliure a les corretges de coberta 5,07 m. (Totes mesures aproximades)
 • Coberta amb corretges tipus Z i panell sandvitx de 30 mm. Corretges muntades per sobre de les bigues dels pòrtics.
 • S’ ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.
 • Alçada del tancament perimetral de xapa grecada 3.97 m. Tancament per l’ exterior dels pilars.
 • Plaques d’ ancoratge de l’ estructura de coberta, i les seves garrotes o perns, inclosos en l’ acer de l’ estructura.
 • Fonamentació amb solera necessàriament. Tensió admissible del terreny inicialment considerada 1,5 kg/cm².
 • Tot el càlcul de l’ estructura es realitza complint rigorosament amb el CTE.- Codi Tècnic de l’ Edificació espanyol, així com amb els EC.- Eurocodigos, i per a la fonamentació amb l’ EHE.- Instrucció de Formigó Estructural d’ Espanya.

CONSTRUCCIÓ DE NAU ECONÒMICA

ALTES OBRES REALITZADES

Nau agrícola barata

CONSTRUCCIÓ DE NAU AGRÍCOLA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA Pressupost d' execució d' ESTRUCTURA METÀLICA laminada cargolada

Nau agrícola

NAU AGRÍCOLA AMB TANCAMENT DE FORMIGÓ Naus agrícoles prefabricades Preus econòmics subministrades i muntades. Nau agrícola per guardar bestiar , maquinària, apers etc.

Magatzem agrícola preu

PREU CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM AGRÍCOLA Magatzem agrícola preu, pressupost i assessorament pels nostres experts per a la construcció del seu magatzem agrícola, veure les nostres obres.

Preu nau agrícola

PREU NAU AGRÍCOLA: EXECUCIÓ D' ESTRUCTURA METALICA. NAU AGRÍCOLA DE 294 M ² El convidem a veure les nostres obres construïdes a tot Espanya. No et pots perdre les nostres millors ofertes en naus.

Nau agrícola en venda

CONSTRUCCIÓ DE NAU AGRÍCOLA DE 96 M ² No et pots perdre els nostres preus de nau agrícola en venda, A FORPOL trobaràs les millors ofertes de naus prefabricades!! + INFO

Magatzem Agrícola

NAU AGRÍCOLA, ESTRUCTURA, TANCAMENTS I COBERTA. Veure obres construïdes de Magatzem Agrícola a forpol.es Els millors magatzems amb estructura prefabricada de tot Espanya

Pressupost online