Cuánta potencia contratar en mi nueva casa prefabricada

Quanta potència contractar a la meva nova casa prefabricada

La potència elèctrica determina, en quilowatts (kW), la quantitat d’aparells elèctrics que es poden connectar simultàniament en un immoble, sense que s’activi l’ICP (Interruptor de Control de Potència) i es produeixi un tall en el subministrament de llum.

Aquest concepte representa un terme fix que s’ha de pagar cada mes a la nostra factura de llum, i és completament independent del consum realitzat. Es reflecteix com a “facturació per potència”, “potència facturada” o “terme de potència”.

Per tant, contractar la potència elèctrica necessària en una nova casa prefabricada és fonamental per no sobreescalfar la seva instal·lació elèctrica i no produir problemes, així com per no pagar de més en el rebut.

A més, és una dada obligatòria a l’hora de donar d’alta el subministrament.

Factors a tenir en compte per calcular la potència elèctrica

Per calcular la potència elèctrica d’una nova vivenda s’han de tenir en compte diferents factors del futur subministrament elèctric. Els més importants són:

  • El consum de tots els electrodomèstics i aparells elèctrics amb els que disposarà l’immoble, representat en quilowatts hora (kW/h)
  • La quantitat d’electrodomèstics i aparells elèctrics que es preveu que s’utilitzaran de manera simultània, i quins seran
  • Les necessitats i hàbits de consum elèctric dels habitants de la vivenda
  • Els metres quadrats que conformen l’immoble

Mètodes per calcular la potència elèctrica a contractar

Coneixent els factors anteriors, és moment de dur a terme el càlcul de la potència elèctrica a contractar. Per això, es poden utilitzar diferents metodologies:

  • Realitzar un estudi de potència gratuït, que estimi els quilowatts necessaris de la vivenda en funció de les condicions del subministrament i les necessitats del client.
  • Contractar un tècnic electricista autoritzat que es desplaci al subministrament per conèixer les característiques de l’immoble i calcular la potència adequada.
  • Utilitzar les múltiples calculadores de potència en línia disponibles a internet, per ajudar a conèixer, de manera estimada, els quilowatts a contractar.
  • Realitzar el càlcul manualment a través de la següent fórmula: [(Suma dels kW de cada electrodomèstic) x 0,25] + 1 kW.

En qualsevol cas, serà necessari facilitar les característiques de la vivenda, dels seus habitants i dels aparells elèctrics i electrodomèstics.

Horaris per a la potència elèctrica

Cal destacar que, des de fa poc més de dos anys, va entrar en vigor un nou format de factura de llum on existeix la possibilitat de contractar dues potències màximes elèctriques en lloc d’una sola (p1 i p2).

Això vol dir que podem tenir els mateixos quilowatts contractats en ambdós franges, o bé, diferents en cada franja:

  • L’horari vall (p1) s’estableix de dilluns a divendres, des de les 00 a les 8 h, i tots els caps de setmana i festius, les 24 hores del dia. En aquest cas, el preu per cada quilowatt de potència contractat és més barat, per tant, si es necessita tenir una potència més alta en algunes hores, es recomana adaptar-les a les esmentades.
  • L’horari punta (p2) és el que es distribueix de dilluns a divendres des de les 8 a les 00 h, i és quan la potència té un cost més alt per cada quilowatt contractat.

Pressupost online