NAU INDUSTRIAL AMB PEDRA NATURAL

Fa uns mesos hem acabat un projecte diferent als habituals, que ha estat un plaer poder executar de forma impecable. A la ciutat de Rubí, província de Barcelona hem estat treballant en la construcció d’una nova nau industrial amb tancament de panells autoportants de pedra natural.

La construcció de la nau industrial amb una superfície de 179 m ² amb

 • Perfils d’ acer laminat cargolat de bigues, pilars, corretges de coberta i façanes, i plaques ancoratge,
 • Panell de coberta sandvitx de 50 mm prelacat, nuc de poliuretà de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm,
 • Lucernaris de policarbonat cel·lular de 30 mm, aïllant tèrmicament, ocupant un 5% de la coberta,
 • Tancament d’hastials de panell sandvitx, de 40 mm prelacat, PUR de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm,
 • Tancament de façanes amb panell sandvitx de 40 mm prelacat, PUR de 40 kg/m3, xapes 0,4/0,4 mm,
 • Rematada del carener amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm de gruix i 62 cm de desenvolupament max.,
 • Rematada de coberta amb hastials, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d’ esp. i 62 cm desarr. .max.
 • Rematada de cantonades de façanes, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d’ esp. i 62 cm desarr.max.,
 • Airejador estàtic en coberta allargat d’ 1,50 m. x 0,25 m.
 • Estructura amb proteccció RF-15 necessària per a l’ activitat.
 • Projecte nau industrial.
 • Plànol nau Industrial.
 • Plafons de pedra natural.

Pressupost online