autoconsumo solar en viviendas prefabricadas

Beneficis d’optar per l’autoconsum solar en habitatges prefabricats

Les cases prefabricades tenen grans beneficis a nivell ecològic i energètic en comparació amb la resta d’habitatges de construcció tradicional. Això es deu al fet que solen oferir un millor aïllament tèrmic, cosa que es tradueix en un estalvi d’energia de fins al 75%.

A continuació, t’indiquem els avantatges de sí, a la teva nova vivenda prefabricada, li sumes un sistema d’autoconsum solar.

Què és l’autoconsum solar

L’autoconsum s’entén com la capacitat de produir energia sense necessitat de recórrer a un tercer, com pot ser la xarxa de distribució elèctrica.

És a dir, consisteix en el consum de l’electricitat que nosaltres mateixos produïm a través de sistemes instal·lats en el nostre punt de subministrament, com per exemple, els panells fotovoltaics.

Cases prefabricades i la instal·lació de panells solars

La instal·lació de plaques solars en cases prefabricades és més senzilla que en els habitatges de construcció tradicional, ja que solen estar ubicades en terrenys més espaiosos. A més, els constructors d’aquest tipus tenen, en general, prefabricats els sistemes per ubicar les plaques solars, facilitant així la seva instal·lació.

L’estalvi energètic i econòmic permet amortitzar la inversió inicial en molt poc temps.

Quin és el preu d’instal·lar panells solars

El cost de la instal·lació, incloent els equips i la mà d’obra, se situa entre els 600 i els 800 €. Orientativament, el preu de la instal·lació de plaques solars pot ser:

  • Entre 3.500 i 4.500 € per potències pic de 2 a 3 kW
  • Entre 4.500 i 6.000 € per potències pic de 4 a 5 kW
  • Entre 6.000 i 8.000 € per potències pic de 6 a 7 kW

No obstant això, aquest preu depèn d’altres factors com la qualitat dels components fotovoltaics, la mida de la instal·lació i la seva dificultat, el tipus d’immoble, les seves necessitats de consum i les hores de sol de la província.

Quant es pot estalviar amb la instal·lació de panells solars

Hi ha múltiples factors a tenir en compte a l’hora de calcular la quantitat de diners estalviada:

Mida de la instal·lació i la seva ubicació

Com més gran sigui la instal·lació solar, més gran serà l’estalvi, per això, és fonamental dimensionar correctament el sistema d’autoconsum. Per això, cal calcular el nombre de plaques solars a instal·lar en funció del consum previst a l’habitatge i comprovar de quant espai es disposa a la teulada.

Aproximadament, podrem obtenir un estalvi anual de 600 € per 5.000 € invertits inicialment a la instal·lació.

Modalitat d’autoconsum energètic

Optant per la modalitat d’autoconsum amb compensació, podrem rebre una compensació econòmica en vessar l’energia que les nostres plaques produeixen i que no utilitzem, a la xarxa elèctrica.

A més, incorporant una bateria virtual a la instal·lació podrem arribar a percebre les factures de llum a 0 € per sempre. Això es deu al fet que són capaces d’acumular el saldo de l’excedent per reduir les factures de llum dels mesos següents, les de les segones vivendes o, fins i tot, les d’algun familiar o amic.

Pressupost online