SERVEIS: PREFABRICATS DE FORMIGÓ I ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

 

Forpol els ofereix una sèrie d'elements prefebricats de formigó que destaquen per la seva lleugeresa, tot gràcies a un nou disseny i a la combinació de formigó amb altres materials.

 

Les carecterístiques d'aquests nous productes els confia facilitat de transport i elevació amb grues torre convencionals. Això facilita el muntatge i redueix de manera evident el temps i el cost.

 

Termacol és la placa de formigó armat o pretensat autoportant més lleugera del mercat.

Farlap és l'evolució de la placa alveolar alleugerada.

Precomur és el nou sistema de murs prefabricats de gran maniobrabilitat i lleugeresa.