CONSTRUCCIÓ DE MUR PREFABRICAT A VALLIRANA (BARCELONA)

Mur prefabricat de formigó

PRECOMUR

MUR V Plaques de Mur Prefabricat de 50 CM ALTURA 6,23 M             302,04 M²                                 

MUR IV Plaques de Mur Prefabricat de 60 CM ALTURA 6,92 M           246,32 M²

MUR III Plaques de Mur Prefabricat de 70 CM ALTURA 7,92 M           149,10 M² 

MUR II Plaques de Mur Prefabricat de 80 + 50 CM ALTURA 8,92 M  196,64 M²

MUR I Plaques de Mur Prefabricat de 90 + 60 CM ALTURA 9,43 M    103,36 M²

Mur prefabricat, constituït per dues lloses de 5 cm paral·leles, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació , amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment. Formigó HA-25  a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l'interior del prefabricat. En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L. aquest s'ajustarà a la norma EHE, EFHE, Eurocòdigs , NT de estructures i bibliografia del professor J.Calavera. Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques +- 2 cm.

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.