OBRES CONST. A CATALUNYA, ARAGÓ, CASTELLÓ I ILLES BALEARS.

Mapa interactiu en construcció

AL MAPA INTERACTIU PODREU VEURE ALGUNES DE LES NOSTRES OBRES CONSTRUÏDES DES DEL NOSTRE INICI.

Les casetes de color vermell són obres construïdes amb els nostres forjats alleugerits i murs prefabricats, per a la construcció d'habitatges unifamiliars, edificis, hotels, escoles, pàrquings, xalets ...

 

Les casetes de color blau són les nostres naus construïdes amb estructura metàl·lica, naus agrícoles, naus industrials, naus avícoles, naus ramaderes ....

 

Els nostres forjats:

Placa Farlap prellosa alleugerida, 2 models de lloses prefabricades, pretensades i autorresistents. Es compon de 4 nervis units a una base que ocupa tota l'amplada de la llosa. informació tècnica farlap. Sostre alveolar, lleuger en acer i autoportant, amb un pes de 177 kg / m². El seu cant més típic és el de 26 cm i està elaborat amb acer, formigó i poliestirè, aquesta placa pot utilitzar-se en forjats d'habitatges amb alçada, en forjats sanitaris i en cobertes inclinades, i són ideals per a l'edificació d'escoles i pàrquings, ja que deixen diàfanes les aules i places de pàrquing fins a 8 m. Nova avantatge que proporciona aquesta placa, consisteix a eliminar les costoses bigues de vora paral·leles al forjat, per a suportar el pes dels tancaments de façana i eliminar així mateix els cèrcols interiors paral·lels al sostre com són els de buits d'escala o de separació d'habitatges.

Té més aplicacions que les plaques alveolars clàssiques, amb tots els avantatges d'una placa molt més lleugera com són el transport, manipulació, col·locació ect.

 

Placa Termacol pretensada autoportant sense ponts tèrmics, lleugera per al transport i elevació, amb aquesta placa reduïm el pes del forjat a 91 kg / m2, convertint-se en el forjat més lleuger del mercat. L'objectiu és alleugerir al màxim els forjats enfront d'altres tipus. Disposa d'un immillorable aïllament mancat de ponts tèrmics. Es recolza sobre encofrat de bigues clàssic, i no és necessari l'encofrat complet de la planta. La velocitat d'execució, seguretat en el treball i neteja d'obra garanteixen el futur dels sistemes de placa prefabricada per a habitatges.

Es fabrica diferents amples i gruixos adaptats a qualsevol tipus d'obra amb una sola inferior de poliestirè.

Construcció de murs prefabricats.

Precomur murs de soterrani, contenció de terres i dipòsits. Mur de gran versatilitat i lleugeresa, senzillesa de muntatge, rapidesa d'execució i no necessita inversions en material d'encofrat. Aquest mur està constituït per dues lloses de formigó armat de gruix 5 cm, separades per tres gelosies que donen forma al sandvitx, pot treballar en mènsula per a murs de contenció de terres o dipòsits oberts o encastat recolzat per murs de soterrani.

 

Des del punt de vista estructural, el mur resultant és completament monolític.

Tots i cada un d'aquests sistemes van revolucionar el mercat a la zona centre sobretot en moments de gran auge de l'edificació a Espanya, si voleu tenir més informació sobre aquest tipus de productes pots posar-te en contacte amb nosaltres i t'informarem.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES.

NAUS INDUSTRIALS, AGRÍCOLES I RAMADERES, METÀL·LIQUES

Dissenyem, calculem, fabriquem i muntem, totes les tipologies estructurals metàl·liques conegudes, com ara: Pòrtic clàssic, pòrtic de tirants, pòrtic triangulat, pòrtic pretesat, gelosies, armadures, pòrtics de secció variable a partir d'platabandes, gelosies o pòrtics amb xapa de acer plegat galvanitzat, etc. Realitzem tant naus tancades com marquesines obertes sense tancament lateral.

Projectem les nostres cobertes amb panell sandvitx, panell de xapa grecada, amb o sense projectat de poliuretà, agropanel, o fibrociment, tot això en funció del grau d'agressivitat de l'atmosfera de l'interior de la nau, depenent si va destinada a nau industrial, a cebadero cria de vedells, vaques, ovelles, granges de pollastres, porcs, cavalls, etc.,

Per naus amb entreplanta, disposem de forjats de placa alveolar, placa Farlap, Termacol, Predales, o nervades. També disposem de murs prefabricats per a contenció de terres, gra o dipòsits d'aigua.

Utilitzem diverses tipus d'estructures depenent de l'aplicació o de l'ús agropecuari. Depenent de l'agressivitat dels purins així apliquem una solució o una altra per tal de dotar la nau de la màxima durada.

A les naus agrícoles, al camp, per guardar bales, pinsos, o maquinària, utilitzem xapa grecada a la coberta i en els tancaments laterals. Si la nau o marquesina va destinada a boví, utilitzem fibrociment. Quan el recinte és tancat, com granges de pollastres, utilitzem xapa grecada a coberta i panells Pur-A a l'interior. Si va destinada a cebadero de porcí o garrins, utilitzem xapa grecada amb recobriment d'escuma de poliuretà, que té una bona passivització contra l'amoníac i els derivats nitrogenats, i un aïllament tèrmic molt adequat per porc blanc per exemple.

Disposem així mateix de perfils de xapa galvanitzada conformats en fred, molt adequades per la seva durabilitat per a ús agrícola o ramader.

L'interior de les naus pot realitzar-se completament llis amb panell tipus sandvitx, o amb panell agroramader, deixant els pilars per l'exterior de les parets. Podem disposar castellets de ventilació o qualsevol sistema d'entrada d'aire per a ventilacions curses. Les cobertes poden realitzar-se també a un sol aigua i preparades per a suportar panells fotovoltaics, per tal d'orientar-los òptimament al sol.

 

Pots fer-te el teu propi pressupost online a la nostra web d'enginyeria PATEC