CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL AL PORT DE BARCELONA

Nau industrial situada al Port de Barcelona, claus amb mà.

Estructura metàl·lica, tancaments, coberta, cimentació i solera. 

Acer laminat de bigues, pilars, corretges de coberta i fatxada, Panell de coberta de sw de 30 mm. prelacat, lluernaris de coberta de policarbonat cel·lular de 30 mm. ocupant un 7% de la coberta, Tancament lateral de xapa galvanitzada i lacada, 4 portes metàl·liques basculants, 2 finestres corredores de alumini amb vidres de doble fulla, canal de xapa amb baixants de PVC, cimentació i solera, plànols i memòria de l'estructura visats per el col·legi professional.  

  

Carrer Lletra M Zona F, 23

08040 Barcelona 


Estructures similars: