Mur prefabricat de formigó a la Curullada (Lleida)

EL CASTELL DE LA CURULLADA

 

 

Plaques Mur Prefabricat de 0.30 x 1.20        120 m²

 

MUR PREFABRICAT:

ur prefabricat, constituït per dues lloses de 5 cm paral·leles, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació , amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment. Formigó HA-25  a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l'interior del prefabricat. En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL ESTRUCTURAS, S.L.  aquest s'ajustarà a la norma EHE, EFHE, Eurocòdigs , NT de estructures i bibliografia del professor J.Calavera. Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques +- 2 cm.

 

MUR PREFABRICAT

 

EL CASTELL DE LA CURULLADA LA CURULLADA (LLEIDA)