MUR PREFABRICAT DE FORMIGÓ CONSTRUCCIÓ CASAL CÍVIC I OFICINA

Precomur

Mur prefabricat de formigó

Mur prefabricat, constituït per dues lloses de 5 cm paral·leles, els gruixos del mur estan en funció de les càrregues i longituds descrites a continuació , amb bisell exterior o juntes cada 1.2 m verticalment. Formigó HA-25  a les cares del prefabricat, acer B-500-S, a l'interior del prefabricat. En el cas de realitzar el càlcul de fonamentació i mur pel departament tècnic de FORPOL aquest s'ajustarà a la norma EHE, EFHE, Eurocòdigs , NT de estructures i bibliografia del professor J.Calavera. Tolerància en qualsevol de les dimensions de les plaques +- 2 cm.

Els armats i dimensions del mur pressupostat s'ajusten a les dades facilitades pel client.

M1-M31-MT1 - Plaques de Mur prefabricat de 0.30 x 1.20 ml

MT2-MT3-MT4 - Plaques de Mur prefabricat de 0.30 x 1.20 ml

MUR M1 - Plaques de Mur Prefabricat de 0,45 x 1,20 ml

M2. MA D'OBRA I GRUA DE 60 T

(PER OMPLIR EL MUR SERAN NECESSÀRIS 76 M3 DE FORMIGÓ)

ML. SEGELLAT DE JUNTES EXTRADOS AMB MASILLA DE POLIURETÀ OLIVÉ

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.