INFORMACIÓ TÈCNICA TERMACOL: PRELLOSAS ALLEUGERIDES.

Termacol placa auto portant lleugera

DESCRIPCIÓ DEL FORJAT

 

Termacol és la placa prefabricada autoportant més lleugera del mercat. Està formada per nervis de formigó i farcit de poliestirè expandit. Els dos nervis de formigó amb forma de doble "T" donen la rigidesa i la autoportabilitat de la placa, i el poliestirè li dóna la gran lleugeresa que la caracteritza.

 

 Mesures de la placa:

 

* Ample: Entre 1,2 ml i 0,6 ml sent el seu ample típic 1,2 ml

* Longitud: Variable segons la llum entre suports de l'estructura

* Cant: Es fabrica placa de tots els cants d'acabat des 24cm a 39cm

 

La placa Termacol està pensada per anar col·locada la mateixa manera que un forjat unidireccional tradicional. Així doncs, la part superior de la placa l'acabarem amb una capa de compressió de 4 a 5 cm de gruix, i la part inferior, amb una capa d'enguixat de 1,5 cm.,

 

APLICACIONS

 

Aquest nou forjat prefabricat, té per objecte resoldre el principal problema d'adaptar els forjats de placa prefabricada a les estructures de biga plana, que caracteritzant els edificis d'habitatges que actualment es construeixen a Espanya i en països de clima càlid o tropical. Les estructures clàssiques de biga i de revoltó ceràmic són, ara per ara, les estructures per a habitatges més econòmiques en els països de clima càlid o tropical.

 

La utilització de plaques alveolars en l'edificació d'habitatges, té com a conseqüència que les bigues han de tenir major cant que les plaques, obligant a col·locar falsos sostres, que encareixen l'habitatge en comparació al clàssic enguixat directe.

 

La placa Termacol és un tipus de placa semi-prefabricada que reunint els avantatges de la prefabricació, amb la consegüent disminució de temps en l'execució de l'obra, aporta una solució en el suport sobre les bigues que permet deixar la part inferior de l'estructura totalment plana i llista per rebre l'econòmic enguixat (motiu pel qual l'acabat del poliestirè és ranurat).

 

 

Tot i que aquesta placa pot utilitzar-se amb l'encofrat clàssic de bigues planes unidireccionals (utilitzats per donar suport a les bigues i les biguetes del forjat tradicional), també pot utilitzar-se sobre murs de càrrega i bigues prefabricades.