INFORMACIÓ TÈCNICA: prelloses FARLAP, Termacol I MURS PREF.

PRELLOSAS
Placa termacol

Termacol

Termacol és la nova placa de forjat tèrmic més lleugera del mercat, feta amb formigó armat i pretensat. Pesa 0,75 kN/m2,

completament autoportant i té una alta resistència tèrmica. És fàcil i ràpida de muntar, ideal per a edificis i cases unifamiliars, forjats sanitaris o cobertes inclinades. Compleix amb la llei d'exigències de la norma NBE-CA-88.

 

 

Placa farlap

Farlap

Farlap és la placa de forjat alveolar més lleugera del mercat, pesa 1,94 kN/m2. És completament autoportant, molt lleugera, adaptable i fàcil de transportar. Ofereix una alta seguretat en la seva manipulació i és ideal per a forjats industrials, sobre murs de càrrega per als xalets adossats i per als sostres de garatge.

murs prefabricats

Precomur

El nou mur Precomur és d'una gran maniobrabilitat i lleugeresa, per la qual cosa s'aconsegueix una major rapidesa en el temps d'execució.

És un mur monolític, ideal per treballar en terrenys perillosos i permet rectificacions durant l'obra.

S'utiliza com a mur de contenció de terres, mur de soterrani per a habitatges, naus industrials o centres comercials. 

 

TAULER TÈRMIC

Es tracta d'un tauler de formigó de 460 mm d'ample, 2.000 mm de longitud i amb 17 mm de gruix rigidizado per dos nervis de 36 mm de cant i armats en acer pretensat. Es calcula per a suportar el seu pes propi, 50 kg / m² de teules i 100 kg / m² de neu o manteniment.

Per sota del tauler i també per sota dels nervis hi ha un recobriment de polietilè expandit que evita els ponts tèrmics.