CONSTRUCCIÓ DE PISTES DE FRONTÓ DE FORMIGÓ, ECONÒMIQUES