Forjats per un edifici d'habitatges a Lloret de Mar (Girona)

EDIFICI PLURIFAMILIAR D'HABITATGES AMB LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT.

 

FARLAP:

Sostre de Soterrani amb placa FARLAP 25 + 5 de formigó vist, amb part proporcional de pilars i jàsseres. Inclou encofrat i desencofrat, 13.5kg / m2 d'acer corrugat i 0,21m3 / m2 de formigó HA25 / B / 12 / IIa.

 

TERMACOL:

Forjat amb placa Termacol per forjat de 30cm de gruix, amb part proporcional de pilars i jàsseres. Inclou encofrat i desencofrat de jàsseres i pilars, 10.5kg / m2 d'acer corrugat i 0,126m3 / m2 de formigó HA25 / B / 12 / I.

 

Llosa de formigó armat de 25cm, inclinada en soterrani, acabat per revestir, fins a 3 mts., D'alçada. 0,25 m3 de formigó i 25 kg d'acer corrugat.

 

Llosa de formigó armat de 25cm de gruix, acabat per revestir, fins a 3 m d'alçada.

amb part proporcional de pilars, 0,25m3 de formigó i 20 Kg d'acer corrugat.

 

Ancoratge en mur pantalla per connexió de forjat.

  

Carrer del Grau, 9

17310 Lloret de Mar

Girona 

 

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.