Prelloses DE FORMIGÓ FARLAP AMB UN PREU DES DE 22 € / M²

Prellosa FARLAP

CONSTRUCCIÓ DE FORJAT AMB PRELLOSA FARLAP PER UNA ESCOLA A BARCELONA

PRELLOSA AUTOPORTANT DE FORMIGÓ FARLAP

Subministrament de plaques autoportants farlap per a la constructora VIAS, construcció de forjats per una Escola a Barcelona. (Institud Escola Trinitat Nova)