Nau industrial escànner Port de Tarragona (Tarragona)

ESTRUCTURA METàl·LICA

Acer laminat de bigues, pilars, i corretges coberta, soldat, + plaques d'ancoratge, per

Estudi i protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica complint el RSCIEI,

Esmalt sintètic d'acabat final, amb classificació de reacció al foc segons RSCIEI,

Panell sandvitx de 50 mm de gruix prelacat a coberta, amb PUR de 40 kg / m3 de densitat, Tancament de parets laterals amb panell sandvitx de 50 mm prelacat per ambdues cares,

Tancament de campana amb panell sandvitx de 50 mm lacat per les dues cares,

Corretges laterals per parets laterals i faldó de panell sandvitx,

Rematada xapa pleg. 0,6 mm en cumbreros, amb 60 cm de desenvolupament màx.,

Rematada xapa pleg. 0,6 mm en vora de coberta amb parets laterals, amb 60 cm desarr.máx., Rematada xapa pleg. 0,6 mm en vora de campana amb tancament, amb 20 cm desenvolupament màx., Rematada xapa pleg. 0,6 mm en cantonades de façanes, amb 60 cm desarr.máx.,

Canaló de xapa simple amb boques per baixants. 80 cm de desenvolupament màxim.,

Baixant per canaló d'alumini lacat de 333 mm de desenvolupament,

2 forats lliures perimetrals de ventilació de dimensions 36,4x2 m² (cada un),

Xarxes de seguretat per al muntatge de la xapa o panell de coberta,

Plànols i memòria d'estructura visats per col·legi professional.

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: