CONSTRUCCIÓ DE UNA NAU CANINA A BANYOLES (GIRONA).

EXECUCIÓ D'ESTRUCTURA METÀL·LICA LAMINADA SOLDADA

ESTRUCTURA, TANCAMENTS i COBERTA (executats en obra)

Perfils d'acer laminat soldat de bigues, pilars, corretges de coberta i façanes, i plaques ancoratge,

Panell de coberta sandvitx de 30 mm imitació teula, nucli de poliuretà de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Tancament de parets laterals de panell sandvitx, de 60 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Tancament de façanes amb panell sandvitx de 60 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Rematada del carener amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm de gruix i 62 cm de desenvolupament max.,

Rematada de coberta amb parets laterals, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d'esp. i 62 cm desenv. max.,

Rematada portes i cantonades de façanes, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d'esp. i 62 cm desarr.max.,

3 portes abatibles de panell sandvitx de 60 mm de espesor, de 1x2 m2, con subestructura,

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: