NAU INDUSTRIAL METÀL·LICA A PALMA (ILLES BALEARS).

Estructura metàl·lica atornillada

ESTRUCTURA, TANCAMENTS i COBERTA (executats en obra)

Perfils d'acer laminat cargolat de bigues, pilars, corretges de coberta i façanes, i plaques ancoratge, Panell de coberta sandvitx de 30 mm prelacat, nucli de poliuretà de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm, Lluernaris policarbonat cel·lular de 30 mm, aïllant tèrmicament, ocupant un 5% de la coberta, Tancament de parets laterals de panell sandvitx, de 35 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm,

Tancament de façanes amb panell sandvitx de 35 mm prelacat, PUR de 40 kg / m3, xapes 0,4 / 0,4 mm, Remat del carener amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm de gruix i 62 cm de desenvolupament max.,

Remat de coberta amb parets laterals, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d'esp. i 62 cm desenv. max.,

Remat de cantonades de façanes, amb xapa prelacada plegada de 0,6 mm d'esp. i 62 cm desarr.max., Forjat oficines amb xapa col·laborant i estructura de pilars i bigues,

 

Carrer d'Andreu Bibiloni, 16

07198 Son Ferriol

Illes Balears

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: