CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL A AIGUAVIVA (GIRONA)

Nau industrial de 424 m², amb coberta de panell sandvitx de 40 mm prelacat, lluernaris de policarbonat cel·lular de 30 mm, aïllant tèrmicament, ocupant un 5% de la coberta.

Tancament de façana amb panell sandvitx de 35 mm prelacat, i placa alveolar prefabricada de formigó a 1,20 m. d'alçada, dues portes basculants manuals de xapa tipus "pegaso" de 0,8 mm de gruix de xapa, de 4x4 m².

  

Carrer Ripollès, 1

17181 Aiguaviva

Girona 

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: