Placa termacol

Termacol

Termacol és la nova placa de forjat tèrmic més lleugera del mercat, feta amb formigó armat i pretensat. Pesa 0,75 kN/m2,

completament autoportant i té una alta resistència tèrmica. És fàcil i ràpida de muntar, ideal per a edificis i cases unifamiliars, forjats sanitaris o cobertes inclinades. Compleix amb la llei d'exigències de la norma NBE-CA-88.

 

 

Placa farlap

Farlap

Farlap és la placa de forjat alveolar més lleugera del mercat, pesa 1,94 kN/m2. És completament autoportant, molt lleugera, adaptable i fàcil de transportar. Ofereix una alta seguretat en la seva manipulació i és ideal per a forjats industrials, sobre murs de càrrega per als xalets adossats i per als sostres de garatge.

murs prefabricats

Precomur

El nou mur Precomur és d'una gran maniobrabilitat i lleugeresa, per la qual cosa s'aconsegueix una major rapidesa en el temps d'execució.

És un mur monolític, ideal per treballar en terrenys perillosos i permet rectificacions durant l'obra.

S'utiliza com a mur de contenció de terres, mur de soterrani per a habitatges, naus industrials o centres comercials. 

 


Caseta de 40 m2 de formigó. 4,00 m. d'ample. 10,00 m. de llarg. 2,50 m. d'alt. Panells de tancament de 20,00 cm. amb aïllament tèrmic i panell de coberta a 2 aigües. Casetes utilitzades per guardar eines agrícoles, o de jardí, casetes d'esbarjo, per a magatzem, oficines, vestuaris. El preu és muntada a la zona de Catalunya i Aragó, per a altres zones cal valorar el muntatge.

Dipòsits d'aigua

Nínxols prefabricats de formigó armat amb acer corrugat i fibres d'acer, per a la realització de mòduls d'enterrament als cementeris. Els mòduls disposen d'un rebaix frontal per a la col·locació d'un sistema de numeració individual i un realç en columnes que doten d'una major vistositat al mòdul final.


ESTRUCTURES METÀL·LIQUES LLEUGERES

Calcula a la nostra web d'enginyeria el pressupost de la seva nau de forma automàtica.

Pressupost totalment detallat.