CONSTRUCCIÓ DE NAU AGRÍCOLA A RENAU (TARRAGONA) MAGATZEM.

Magatzem agrícola a Renau (Tarragona),

Subministrament d'estructura metàl·lica galvanitzada i atornillada, acer conformat galvanitzat de bigues, pilars i corretges de coberta. Coberta de xapa prelacada de 0,6 mm. de gruix de xapa i amb 6 greques de 40 mm. de cant. Remat de carener amb xapa plegada de 0,6 mm i 62 cm de desenvolupament màxim. Cargols + femelles de qualitat 8.8, M13 x 54 mm de mitjana aproximadament, amb els rosca-biga (a part dels rosca-xapa).

Plànols i memòria d'estructura visats per col·legi professional.

Dimensions exteriors: Ample 10  m. Llarg  20 m. Alçada de coberta (a cara ext.pilar) 4,0 m.

 Localitat Renau. Alçada topogràfica 171 m. Zona climàtica 2. Càrrega de neu 49 kg / m².

 Nau tancada, situada en zona eòlica C, i amb grau de aspror de l'entorn tipus 3 que es correspon amb zona rural accidentada amb alguns obstacles aïllats com arbres o alguns edificis.

 Estructura resolta amb marcs rígids, i tenint-se en compte en el càlcul que està situada en zona SÍSMICA. Considerada com aïllada des d'un punt de vista del foc.

Coberta a 2 aigües. Pendent del 25% o 14 °. Alçada del triangle del carener o paret lateral 1,16 m.

Separació entre pòrtics centrals 4,88 m.

El sistema d'estructura, per a les bigues centrals de coberta, serà pòrtic de perfil simple de cant aprox. 0,25 m.

Pòrtics centrals amb pilars tipus C, i bigues de coberta amb perfils tipus C. Els nusos de trobada entre pilars i bigues estaran reforçats amb triangles o "deltes".

Pilars testers tipus C i bigues testeres tipus C.

Alçada lliure al costat dels pilars de pòrtics centrals 2,99 m. Alçada lliure a corretges de la nau 3,83 m. Alçada central lliure a bigues 4,34 m. Alçada central lliure a corretges 5,0 m.

Coberta amb corretges tipus Z i xapa grecada de 40 mm. Corretges muntades per sobre de les bigues dels pòrtics.

S'ha tingut en compte en el càlcul la càrrega de manteniment de cobertes.

Alçada del tancament de blocs perimetral 4,0 m. Tancament muntat per l'exterior dels pilars.

Sistema d'ancoratge de pilars a fonamentació inclòs en l'acer de l'estructura.

Fonamentació amb sabates aïllades, amb bigues de lligat perimetrals per a suport de fàbrica de blocs, i amb solera necessàriament. Tensió admissible del terreny inicialment considerada 1,5 kg / cm².

Tot el càlcul de l'estructura es realitza complint rigorosament el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), així com amb els EC.- Eurocodis, i per a la fonamentació amb la EHE.- Instrucció de formigó estructural. Es va tenir en compte la norma NCSR.- Norma de construcció sismoresistent, en estar en zona sísmica.

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Estructures similars: